AELODAU YN TEITHIO I UGANDA TRWY GYNLLUN RHYNGWLADOL CFFI CYMRU


Yn dilyn diwrnod dethol Rhaglen Ryngwladol CFfI Cymru, pedwar aelod wedi cael eu dewis i deithio i Uganda, trwy daith newydd y rhaglen eleni.


Mae’r rhaglen ryngwladol yn cynnig cyfleoedd anhygoel i aelodau’r CFfI, gyda thripiau unigryw yn galluogi aelodau i rwydweithio ledled y byd, a gwneud ffrindiau oes.


Hannah Powell o CFfI Maesyfed, William Boulton o Sir Benfro, Carys Richards o Sir Gâr a Gwenno Evans o Glwyd yw’r pedwar a fydd yn cael y cyfle i deithio i Uganda ar y 7fed o Fedi, ac yn dychwelyd ar yr 23ain yn hwyrach yn y mis.


Cafodd y daith ei drefnu gan brosiect Dolen Ffermio, sydd yn darparu’r cyfle i gymunedau Uganda ddysgu a datblygu sgiliau’r Byd Gorllewinol o ddydd i ddydd. Bydd y grŵp yn treulio pythefnos yn gweithio gyda gwirfoddolwyr y prosiect ac yn profi rhinweddau cudd Uganda, yn ogystal â chael rhagflas o ddiwylliant Affrig. Bydd yr aelodau hefyd yn ymweld ag ysbytai lleol, cymunedau amaethyddol ac ysgolion.


Dywedodd Gadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol CFfI Cymru, Angela Evans; “Rydym wedi ffurfio partneriaeth wych gyda Dolen Ffermio a gobeithiwn y gallem gynnig y daith yn fwy aml yn y rhaglen ryngwladol. Hoffem ddymuno siwrnai saff i’r pedwar sydd ar y daith ac edrychaf ymlaen yn fawr at wrando ar eu profiadau.”