GWLEDD O ADLONIANT YN Y DRENEWYDD


Bu pobl ifanc a oedd yn cynrychioli clybiau’r CFfI yn diddanu cynulleidfaoedd enfawr gyda thalentau amrywiol yn ystod penwythnos Gwledd o Adloniant y Mudiad a oedd yn gwesteio y cystadlaethau Adloniant Cymraeg a Saesneg yn Theatr Hafren y Drenewydd dros y penwythnos.


Rhoddodd y digwyddiad gyfle i aelodau i berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda chyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.


Cymerodd 13 clwb, yn cynrychioli 10 gwahanol ffederasiwn sirol drwy Gymru, rhan yn y penwythnos, chwech yn y gystadleuaeth Cymraeg a saith yn y gystadleuaeth Saesneg a phob un yn awyddus i gipio tlws.


Gwobrwyodd y beirniad Bev Clark tlws E G H Trumper i Adloniant CFfI Guilsfield, Maldwyn o dan y pennawd ‘Commotion in the Ocean. Nick Rees, CFfI Maendy, Morgannwg derbyniodd y wobr am yr actor gorau yn yr adran Saesneg a Christina Thomas, CFfI Maendy Morgannwg derbyniodd y wobr am yr actores orau. Cyflwynwyd thlws Cynyrchiadau Paul Elkington am y cyrhaeddiad technegol gorau i Guilsfield, Maldwyn.


Steffan Harri dderbyniodd y dasg anodd o feirniadu’r adran Gymreig lle derbyniodd CFfI Felinfach, Ceredigion Tlws Bryn Teifi am eu Adloniant ‘Y Trip Ysgol Sul’. Aeth y wobr am yr actor gorau i Carwyn Jones, CFfI Penybont, Sir gar a’r actores orau oedd Catrin Raymond, CFfI Abergwaun, Sir Benfro Yn yr adran Gymraeg cyflwynwyd Tlws Cynyrchiadau Paul Elkington i CFfI Bro Ddyfi, Maldwyn.


Derbyniodd yr actor a’r actores orau yn y ddwy adran Tlws Grisial Brenhinol Cymreig.


Hefyd yn cymryd lle yn y Gwledd Adloniant oedd y cystadleuaeth cor lle gipiodd Brycheiniog y wobr gyntaf ym marn ein beirniad Suzanne Edwards. Maesyfed ddaeth i’r ailsafle a CFFI Castell Nedd, Morgannwg yn drydydd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda CFfI Cymru ar 01982 553 502.

Lluniau yn amgaeedig; Guilsfield YFC Christina Thomas, Best Actress, English Nick Rees, Best Actor, English

Felinfach YFC Carwyn Jones, Best Actor, Welsh

Choir – Brecknock YFC