Noddwyr Corfforaethol

Mae CFfI Cymru yn ffodus iawn o fod wedi creu partneriaethau cadarn gyda'r sefydliadau isod, gan ddatblygu perthynas buddiol i'n haelodau. Gyda'n cefnogaeth mae'r noddwyr yma'n rhoi, gallwn sicrhau bod ein 5,000 o aelodau yn gallu datblygu sgiliau newydd, teithio'r byd a chymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn. Bydd y gefnogaeth werthfawr hon yn rhoi sylfaen gadarn i'n haelodau, felly fydd pawb yn gallu gyrraedd eu llawn botensial.

Diolch i bob un o'n Noddwyr Corfforaethol sy'n barod i gefnogi'r ffederasiwn a'n haelodau ledled Cymru!

Hoffem annog ein haelodau i gefnogi ein Noddwyr Corfforaethol ble a phryd mae'n phosib. I ddarganfod beth mae'r Noddwyr Corfforaethol yn eu gynnig, cliciwch ar y logo isod!