Castell Howell

Castell Howell

Ynghyd a’n prif ddepo yn Cross Hands, mae gennym bedwar depo yn Avonmouth, Blaenau Ffestiniog, Y Waun a Merthyr Tudful, felly rydym yn gwasanaethu hyd a lled Cymru, ffiniau Cymru a’r Gorllewin. Mae ein gwasanaeth ‘cash a carry’ yng Nghaerfyrddin yn cynnig amrediad eang o gynnyrch, yn ogystal â dewis helaeth o gwrw, gwinoedd a gwirodydd. Rydym yn falch o’n gwreiddiau gwledig, felly mae cyflenwi a hyrwyddo cynnyrch rhanbarthol yn un o’n gwerthoedd craidd. Credwn mewn cadwyni cyflenwi diogel, cynaliadwy a theg. Mae cig Cymru, cynnyrch llaeth, diodydd a bwydydd ‘gourmet’ yn rhan annatod o’n dewis eang o gynhyrchion. Yn ogystala’r ffefrynnau sefydledig y gallwn eu cynnig, mae ein cwsmeriaid hefyd yn gallu dewis llinellau newydd, arloesol o’r DU a thu hwnt. Ond os na allant ddod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano, rydym yn fwy na pharod i ddod o hyd i gynhyrchion ar gais cwsmeriaid.

castellhowellfoods.co.uk