mid wales egg paking

Cwmni Pacio Wyau Canol Cymru

Rydym yn chwilio am gynhyrchwyr wyau maes. Rydym ni’n talu am fwydydd a chywennod a thalu tal ‘pop wy’ yn seiliedig ar eu pwysau. Mae gennym ymylon cystadleuol, gyda chefnogaeth lawn i sicrhau bod eich eid yn cyflawni ei botensial llawn. Rydym wedi profi ein bod yn cynnig delio blaenllaw’r farchnad gyda phrisio cysylltiedig â bwyd anifeiliaid. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Roger Lewis 07970711431