Rumenco

Rumenco



Mae Rumenco yn gwmni annibynnol sydd wedi bod yn helpu ffermwyr da byw ers dros 50 mlynedd i wneud y mwyaf o berfformiad anifeiliaid wedi cribwyr ar draws diwydiannau ffermio’r DU ac Iwerddon. Fe wnaethom arloesi blociau bwydo a thrwy fentrau arloesi a mentrau ymchwil, rydym wedi arwain y farchnad ar gyfer bwydydd ychwanegol. Rydym hefyd wedi buddsoddi’n drwm mewn safonau ansawdd ar draws pop adran o’n busnes i wella hyder cwsmeriaid yn ein cynnyrch a’n gwasanaeth.



rumenco.co.uk