wynnstay_logo

Wynnstay

Mas Grŵp Wynnstay yn cynhyrchu ac yn cyflenwi cynhyrchion amaethyddol i ffermwyr a’r gymuned wledig ehangach ledled y DU. Mae Grŵp yn gweithredu mewn dwy adran graidd, Amaethyddiaeth ac Adwerthu Arbenigol sy’n cynnwys busnes y siopau gwledig.

wynnstay.co.uk