Rhodd Etifeddol

Pam ddylwn adael rhodd yn fy ewyllys?Mae CFfI Cymru yn dibynnu ar roddion elusennol i barhau gyda’n gwaith. Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn sicrhau eich bod yn gallu helpu ni wrth barhau i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o ieuenctid cefn gwlad, hyd yn oed ar ôl eich amser chi.

Os ydych wedi gwneud ewyllys yn barod ac eisiau cynnwys rhodd i CFfI Cymru, efallai na fydd angen ei ail-ysgrifennu. Gallwch ofyn i unigolyn proffesiynol, fel cyfreithiwr, i ychwanegu cywiriad (o’r enw codisil). Os fydd y newid yn fwy arwyddocaol neu’n gymhleth, dylech wneud ewyllys newydd.

Mae yno dri phrif fath o rodd allwch ei wneud. Gallwch adael swm penodol o arian, gemwaith neu ddarn o gelf. Neu fel arall, gallwch adael ran, neu’r cyfan sydd ar ôl yn eich ystâd ar ôl i chi ofalu am eich teulu a’ch ffrindiau.

Mantais o adael rhan o’ch ewyllys yw bod y swm yn parhau i fod yr un fath gydag amser, ac ni fydd raid newid eich ewyllys er mwyn cadw fyny gydag effeithiau chwyddiant. Hefyd, hwn yw’r rhodd fwyaf gwerthfawr i CFfI Cymru.

Beth bynnag yw gwerth eich rhodd, fe fydd o gymorth mawr i CFfI Cymru er mwyn i ni barhau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.