Swyddogion

Cai CFfI Cymru ei redeg gan bwyllgorau amrywiol sy'n cynnwys aelodau CFfI. Mae cadeirydd ac is-gadeirydd yn arwain pob pwyllgor ac yn gweithio gyda'r aelod o staff perthnasol er mwyn sicrhau bod rhaglenni gwaith CFfI Cymru yn cael eu darparu’n llawn. Dewch i adnabod swyddogion CFfI Cymru 2018/19 isod


Geraint

Geraint Lloyd

Llywydd

Daf

Dafydd Jones

Cadeirydd

Meirionnydd

chairman@yfc-wales.org.ukKatie Davies

Is-Gadeirydd

Sir Benfro

vice-chairman@yfc-wales.org.uk


Pwyllgor Rhyngwladol


Angharad

Angharad Edwards

Cadeirydd

Sir Benfro

Rhiannon Davies

Is-Gadeirydd

Ceredigion


Pwyllgor Digwyddiadau a Marchnata


Carys Ging

Carys Jones

Cadeirydd

Sir Gâr

Aled Thomas

Is-Gadeirydd

Sir Benfro


Pwyllgor Materion Gwledig


Hef

Hefin Evans

Cadeirydd

Sir Gâr

Lee Pritchard

Is-Gadeirydd

Morgannwg


Pwyllgor Cystadlaethau


Elen

Elen Williams

Cadeirydd

Morgannwg

Erica Swan

Is-Gadeirydd

Clwyd


Pwyllgor Cyllid a Rheoli


Hugh Richards

Cadeirydd

Sir Gâr


Fforwm Ieuenctid


Alaw

Alaw Jones

Cadeirydd

Ceredigion

Sioned Phillips

Is-Gadeirydd

Sir Benfro


Aelod Hŷn y Flwyddyn


Cennydd Jones

Ceredigion
Aelod Iau y Flwyddyn


Alaw

Alaw Jones

Ceredigion