Siarad Cyhoeddus

Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn gyfle i aelodau ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus mewn cystadlaethau megis dadlau, siarad ar ôl cinio a darllen.

2017

Cynhaliwyd Diwrnod Siarad Cyhoeddus ar Faes y Sioe Frenhinol Cymru ar yr 1af o Ebrill.
Public Speaking Advert 2017

Rheolau CFfI Cymru 2016

**Sylwer: efallai y bydd rheolau yn wahanol ar lefel sir**

2016

Enillwyr yr adran Gymraeg oedd CFfI Ceredigion ac enillwyr yr adran Saesneg oedd CFfI Sir Benfro. Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth cymryd rhan.

Mae lluniau o'r diwrndo ewch draw i'r galeri.
Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.