CNEIFIO LLEWYRCHUS

Mae CFfI Cymru a Allflex yn falch o fod yn gweithio ar y cyd â Phwyllgor Cneifio Sioe Frenhinol Cymru a Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain.

Bydd pob person sy'n bresennol yn derbyn pecyn croeso gyda chyfraniadau wrth Allflex, CFfI Cymru, Sioe Frenhinol Cymru, Heiniger & Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain.

Cneifio 1

Cneifio 2 a