Rhyngwladol


Mae dy daith yn dechrau gydag CFfI Cymru…ble’r ei di?

Mae Rhaglen Rhyngwladol CFfI Cymru yn rhoi cyfleoedd bythgofiadwy i’n aelodau deithio’r byd a dysgu am ddiwylliannau a bywyd mewn gwledydd eraill. Gallwch deithio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp!

Dysgwch am ddiwylliannau, darganfyddwch brofiadau newydd, gwellwch eich hyder a gwnewch ffrindiau am oes!Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar dydd Gwener y 1af o Dachwedd 2019! Mae'r Diwrnod Dethol Rhyngwladol yn cael eu gynnal ar dydd Sul 10fed o Dachwedd 2019 yn Ganolfan CFfI Cymru ar Faes y Sioe Frenhinol Cymru.

Adroddiadau Cyn-Deithwyr

INTERNATIONAL LOGO