Rhyngwladol


Mae dy daith yn dechrau gydag CFfI Cymru…ble’r ei di?

Mae Rhaglen Rhyngwladol CFfI Cymru yn rhoi cyfleoedd bythgofiadwy i’n aelodau deithio’r byd a dysgu am ddiwylliannau a bywyd mewn gwledydd eraill. Gallwch deithio fel unigolyn, fel pâr neu fel grŵp!

Dysgwch am ddiwylliannau, darganfyddwch brofiadau newydd, gwellwch eich hyder a gwnewch ffrindiau am oes!Cafwyd ymweliadau diwrnod dethol rhyngwladol yng Nghanolfan CFfI yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i bawb a geisiodd a dilynwch y ddolen i gael gweld pwy a fuodd yn llwyddiannus.


Adroddiadau Cyn-Deithwyr

INTERNATIONAL LOGO