Calves

Sialens Marchnata BVD

Sialens Marchnata BVD

Beth yw’r gystadleuaeth?

Mae Dolur Rhydd Feirysol Buchol neu BVD yn bwnc amserol iawn i’r diwydiant ar hyn o bryd am ei fod yn glefyd syd yn medru arwain at grin effaith economaidd. Yn sgil hyn rydym nawr yn cydweithio gyda Allflex a Bovela i gyflwyno ein Sialens Marchnata BVD - mae hi’n gystadleuaeth ar gyfer aelodau CFfI yn unig ac yn gofyn i chi weithio mewn tîm i gynllunio ymgyrch farchnata a fyddai’n codi ymwybyddiaeth o BVD a’r ffyrdd y gellir eu gwaredu o wartheg yng Nghymru.

Beth sydd yn rhaid i chi ei wneud?

Mae angen ichi feddwl am y ffyrdd gorau o drosglwyddo’r negeseuon hyn i ffermwyr da byw ac ei adrodd yn ôl wrthym - efallai y byddwch am ysgrifennu adroddiad, creu poster, dogfen wybodaeth neu hyd yn oed fideo - mae'n hollol fyny i chi!

Sut i ddarganfod mwy?

Llawr lwythwch yr her yma.

Ddim yn gwybod llawer am farchnata, a fyddem yn gallu cymryd rhan?

Wrth gwrs, y byddwch chi. Nid oes angen i chi fod yn farchnatäwr i gynllunio ymgyrch farchnata a chyfathrebu (er y byddai rhai yn anghytuno â hyn). Mae marchnata o'n cwmpas ni ym mhobman; wrth ddarllen papur newydd neu gylchgrawn, wrth ymweld ag unrhyw wefan, wrth ddefnyddio Facebook, Trydar, Snapchat neu Instagram neu bob tro y byddwch chi'n mynd i'ch milfeddygon lleol, eich marchnad arwerthiant neu'ch storfa wlad, rydych chi'n darged farchnad gyson. Meddyliwch am rai o'r hysbysebion teledu gorau yr ydych chi wedi'u gweld neu hysbysebion cylchgrawn sy'n eich perswadio i brynu rhywbeth - pam y bu hyn a sut y bu’r cwmni yn llwyddiannus mewn trosglwyddo’r neges?

Pam ddylai fy nghlwb gymryd rhan?

Ynghyd â dysgu fwy am BVD a sut mae modd i chi wella iechyd eich gwartheg, mae cyfle hefyd i chi ennill un o ddwy wobr ariannol sy’n gyfanswm o £1000, dysgu sgiliau newydd (sydd am edrych yn hynod o dda ar eich CV a’ch cais UCAS), yn ogystal â hyn fe fydd pob unigolyn sydd yn cymryd rhan yn derbyn bag o nwyddau!

Sut ellir cymryd rhan?

1) I gofrestru’ch tîm cysylltwch â elin.williams@yfc-wales.org.uk
2) Llawr lwythwch y pecyn
3) Cewch fwy o wybodaeth wrth siarad ag aelod o Allflex / Bovela yng Nghynhadledd Materion Gwledig CFfI Cymru ar Ddydd Sadwrn 13eg o Ionawr
4) Fe fydd pecyn gwybodaeth yn cael ei ddanfon i’ch cyfeiriad ar ôl i chi gofrestru
5) Cofiwch ddilyn ein tudalen Facebook a Trydar er mwyn derbyn cyngor a’r wybodaeth i gyflwyno’ch cais erbyn y 5ed o Fawrth 2018

Faint o amser sydd gennym i greu ein hymgyrch?

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 5ed o Fawrth 2018. Fe ddylai’r tîm dreulio tua 10 a 20 awr (yn gyfan gwbl nid i bob aelod) yn paratoi eu cais.

Beth yw’r wobr?

Fe fydd gwobr gyntaf o £700 ac ail wobr o £300.

Faint o aelodau fedr fod ym mhob tîm?

Fe all gyfanswm o ddeg aelod fod ar bob tîm, ac mae hawl i bob clwb i gofrestru un tîm.

Sut ellir derbyn cymorth?

Gellir derbyn Cymorth ar wefan Facebook a Trydar y gystadleuaeth ac fe fydd aelod o dîm Allflex/Bovela mewn cysylltiad i’ch helpu.