Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Dathlwn ddechrau flwyddyn newydd y CFfI yn ystod penwythnos CCB CFfI Cymru ac mae'n gyfle i aelodau i gyfarfod â chyd-aelodau.

Cynhelir cyfarfodydd is-bwyllgorau a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar y dydd Sadwrn a cyfarfod y Cyngor ar y dydd Sul.

2017

Bydd y penwythnos yn cael ei gynnal eleni yn Aberystwyth ar yr 29ain o Fedi i'r 1af o Hydref.2016

Yn 2016 wnaethom cynnal penwythnos CCB yn Neuadd Gregynog, Y Drenewydd.
AGM3 AGM5 AGM7 AGM9 CCB Aber 15 CCB Aber 15_2