Diwrnod Chwaraeon

Cyfle i aelodau CFfI brofi eu ffitrwydd corfforol yn ystod Diwrnod Chwaraeon blynyddol CFfI Cymru. Mae'r cystadlaethau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac wedi cynnwys popeth o bêl-rwyd i rownderi.


2017

Llynedd a gynhaliwyd ein Diwrnod Chwaraeon ar ddydd Sul 25ain o fis Mehefin yn Gampws Prifysgol Aberystwyth ac roedd yn llawn o aelodau brwdfrydig. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni. Llongyfarchiadau i'r holl dimau buddugol a phob lwc i'r rhai sy'n mynd ymlaen i gynrychioli CFfI Cymru yn Ddiwrnod Chwaraeon FfCCFfI.

Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Meirionnydd Ceredigion Radnor Pembrokeshire Montgomery Rounders Montgomery