Diwrnod Gwaith Maes

Cynhwysai’r Diwrnod Gwaith Maes gystadlaethau sydd â chysylltiadau cryf â'r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig megis beirniadu stoc, ffensio ac effeithlonrwydd gyda diogelwch. Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i aelodau weithio'n ddiogel mewn gyrfa gwledig.

2017


Bydd ein Diwrnod Gwaith Maes yn cael ei gynnal ar y 29ain o Ebrill ar Cae Sioe Môn, Ynys Môn.

Field Day Advert 2017


2016


Cynhaliodd CFfI Gwent Diwrnod Gwaith Maes 2016, a gynhaliwyd ym Marchnad Da Byw Sir Fynwy, Rhaglan. Diolch i Gwent am drefnu'r stoc a'r lleoliad gan sicrhau bod y cystadlaethau yn cael eu rhedeg yn llyfn.
Llongyfarchiadau i bob un o'r aelodau a wnaeth cyryd rhan ar y diwrnod, yn enwedig i CFfI Maesyfed am ennill y diwrnod.


Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Field Day 2016 - Raglan DSC_126050 Field Day 2016 - Raglan DSC_089038 Field Day 2016 - Raglan DSC_253076 Field Day 2016 - Raglan DSC_375108 Field Day 2016 - Raglan DSC_374107 Field Day 2016 - Raglan DSC_294087 Field Day 2016 - Raglan DSC_298088