Diwrnod Gwaith Maes

Cynhwysai’r Diwrnod Gwaith Maes gystadlaethau sydd â chysylltiadau cryf â'r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig megis beirniadu stoc, ffensio ac effeithlonrwydd gyda diogelwch. Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i aelodau weithio'n ddiogel mewn gyrfa gwledig.

2018


Bydd ein Diwrnod Gwaith Maes yn cael ei gynnal gan CFfI Sir Gâr ar y 21ain o Ebrill ar Maes y Siroedd Unedig, Caerfyrddin.


2017


Cynhaliodd CFfI Ynys Môn Diwrnod Gwaith Maes 2017, a gynhaliwyd ar Maes Sioe Môn, Ynys Môn. Diolch i Ynys Môn am drefnu'r stoc a'r lleoliad gan sicrhau bod y cystadlaethau yn cael eu rhedeg yn llyfn.
Llongyfarchiadau i bob un o'r aelodau a wnaeth cyryd rhan ar y diwrnod, yn enwedig i CFfI Sir Benfro am ennill y diwrnod.


Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Field Day 2016 - Raglan DSC_126050 Field Day 2016 - Raglan DSC_089038 Field Day 2016 - Raglan DSC_253076 Field Day 2016 - Raglan DSC_375108 Field Day 2016 - Raglan DSC_374107 Field Day 2016 - Raglan DSC_294087 Field Day 2016 - Raglan DSC_298088