Eisteddfod

Dewch i gystadlu neu ymweld a Eisteddfod CFfI Cymru am flas o ddiwylliant Cymru yn yr unig Eisteddfod ddwyieithog o’i fath yng Nghymru.


Bydd Eisteddfod CFfI Cymru yn rhoi cyfle i aelodau berfformio yn y Gymraeg a'r Saesneg mewn amrywiaeth o gystadlaethau megis canu, llefaru, sgetsys a meim.


2018

Mae Eiteddfod CFfI Cymru yn cael ei westeio gan Ffederasiwn Morgannwg ac fydd yn cael ei gynnal ar 17fed o Dachwedd yn Canolfan Celfyddydau y Memo, Y Bari.

Os ydych chi'n defnyddio 'sat nav' ar gyfer darganfod y llenoliad, defnyddiwch y cod post canlynol:

CF62 8NA.


Dyma'r flwyddyn gyntaf i Ffederasiwn Morgannwg gynnal yr Eisteddfod ac maent yn edrych ymlaen at groesawu'r holl gystadleuwyr a gefnogwyr i'r lleoliad.

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 10.00 yb ac fydd y Seremoni Cadeirio am 6.00 yh.


Yn Eisteddfod CFfI Cymru eleni mae dros 20 cystadleuthau'n digwydd dros pump adran gwahanol ar y diwrnod:

Adran Gerdd
Adran Ysgafn
Adran Dawns
Adran Llefaru
Adran Gwaith Cartref
Am restr lawn o gystadlaethau, cysylltwch â'ch Ffederasiwn Sirol neu Ganolfan CFfI Cymru.

2017

Ffederasiwn CFfI Eryri wnaeth westeio'r Eisteddfod llynnedd a cynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno ar y 18fed o Dachwedd. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni.

Cawsom flwyddyn lwyddiannus un waith eto yn 2017, gyda dros 650 o aelodau yn cystadlu. Llongyfarchiadau i CFfI Eryri am ennill y diwrnod.


Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.


2016 - Eisteddfod IMG_0589 2016 - Eisteddfod IMG_0647 2016 - Eisteddfod IMG_0528 2016 - Eisteddfod IMG_4926 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_4420 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_5361 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_4802 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_6175 2016 - Eisteddfod IMG_5748 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_5837 - Copy