Eisteddfod

Dewch i gystadlu neu ymweld a Eisteddfod CFfI Cymru am flas o ddiwylliant Cymru yn yr unig Eisteddfod ddwyieithog o’i fath yng Nghymru.


Bydd Eisteddfod CFfI Cymru yn rhoi cyfle i aelodau berfformio yn y Gymraeg a'r Saesneg mewn amrywiaeth o gystadlaethau megis canu, llefaru, sgetsys a meim.


2017

Mae Eisteddfod CFfI Cymru yn cael ei westeio gan Ffederasiwn Eryri ac fydd yn cael ei gynnal ar y 18fed o Dachwedd yn Venue Cymru, Llandudno.

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 10.00 yb ac fydd y Seremoni Cadeirio am 6.30 yh.2016

Ffederasiwn CFfI Sir Gâr wnaeth westeio'r Eisteddfod llynnedd a cynhaliwyd yn y Neuadd Brangwyn, Abertawe ar y 19eg o Dachwedd. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni.

Cawsom flwyddyn lwyddiannus un waith eto yn 2016, gyda dros 600 o aelodau yn cystadlu. Llongyfarchiadau i CFfI Sir Benfro am ennill y diwrnod.


Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.


2016 - Eisteddfod IMG_0589 2016 - Eisteddfod IMG_0647 2016 - Eisteddfod IMG_0528 2016 - Eisteddfod IMG_4926 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_4420 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_5361 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_4802 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_6175 2016 - Eisteddfod IMG_5748 - Copy 2016 - Eisteddfod IMG_5837 - Copy