Ffair Aeaf

Yn ystod y Ffair Aeaf a gynhelir ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, bydd aelodau’r CFfI yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau dros y dau ddiwrnod, megis barnu stoc, barnu carcas, ac addurno torch nadolig.

Mae yna hefyd gyfle i weld y stoc sydd wedi magu gan yr aelodau yng nghystadleuaeth Magu Llo ABP a CFfI Cymru a’r gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn CFfI Cymru Dunbia.

2019

2018

Cawsom flwyddyn lwyddiannus un waith eto yn 2018, a llongyfarchiadau i bob aelod a wnaeth cystadlu dros y ddau ddiwrnod yn Ffair Aeaf CAFC. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni.


Llongyfarchiadau i CFfI Sir Gar a wnaeth ennill adran y barnu stoc.


Gallwch weld lluniau o'r cystadlaethau ar ein tudalen galeri.

Canlyniadau ar gael ar ein tudalen canlyniadau.

Winter Fair 2016 ElenWilliams (1 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (44 of 44) Winter Fair 2016 ElenWilliams (58 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (48 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (43 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (33 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (26 of 62)