Ffair Aeaf

Yn ystod y Ffair Aeaf a gynhelir ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, bydd aelodau’r CFfI yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau dros y dau ddiwrnod, megis barnu stoc, barnu carcas, ac addurno torch nadolig.

Mae yna hefyd gyfle i weld y stoc sydd wedi magu gan yr aelodau yng nghystadleuaeth Magu Llo ABP a CFfI Cymru a’r gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn CFfI Cymru Dunbia.

2017

27ain a 28ain o Dachwedd 2017

Winter Fair 2017

Rheolau CFfI Cymru

**Sylwer: Efallai y bydd rheolau yn wahanol ar lefel sir**

2016

Cawsom flwyddyn lwyddiannus un waith eto yn 2016, a llongyfarchiadau i bob aelod a wnaeth cystadlu dros y ddau ddiwrnod yn Ffair Aeaf CAFC. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni.


Llongyfarchiadau i CFfI Sir Gâr a wnaeth ennill adran y barnu stoc a hefyd i CFfI Clwyd am ennill cystadleuaeth arwydd, a oedd yn gystadleuaeth newydd i'r Ffair Aeaf.


Gallwch weld lluniau o'r cystadlaethau ar ein tudalen galeri.

Canlyniadau ar gael ar ein tudalen canlyniadau.

Winter Fair 2016 ElenWilliams (1 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (44 of 44) Winter Fair 2016 ElenWilliams (58 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (48 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (43 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (33 of 62) Winter Fair 2016 ElenWilliams (26 of 62)