Gwledd o Adloniant


Gadewch i aelodau’r CFfI eich diddanu yn y Wledd o Adloniant blynyddol. Bydd y genre yn cylchdroi rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant bob blwyddyn, ac mae'n arddangos talent aelodau o bob cwr o Gymru, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I lawer o actorion ac actoresau egin, mae hwn yn gyfle unigryw i berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda’r cyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.

Flwyddyn nesaf fydd flwyddyn y Pantomeim, gwnewch yn siwr dydych chi ddim yn colli allan ble byddwch yn gweld actorion ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu ar draws y penwythnos.

2018

*BWYSIG | IMPORTANT*


Hoffai CFfI Cymru ymestyn eu hymddiheuriadau gan na chynhaliwyd penwythnos y Wledd Adloniant yn Theatr y Pafiliwn, Rhyl ar y 3ydd a'r 4ydd o Fawrth 2018 yn dilyn y tywydd garw. Hoffai CFfI Cymru gadarnhau’r trefniadau newydd gan gynnwys y dyddiadau ar lleoliadau ar gyfer y cystadlaethau; Cystadleuaeth Pantomeim Saesneg ar Ddydd Sul 18fed o Fawrth, 2018 yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot. Cystadlaethau Aelod Iau a Hŷn y Flwyddyn ar Ddydd Sul 18fed o Fawrth 2018 hefyd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot. Cystadleuaeth Pantomeim Cymraeg ar Ddydd Sul 15fed o Ebrill, 2018 yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Nodwch fod y drefn ar gyfer y gystadleuaeth Pantomeim Cymraeg wedi cael ei ddiweddaru i gydfynd â’r lleoliad newydd. Mae trefn y Gystadleuaeth Pantomeim Saesneg ac Aelod y Flwydd Iau a Hyn yn aros yr un fath


2017

Cynhaliwyd y Gwledd Adloniant yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot. Roedd pawb wedi cael amser pleserus ac roedd o'n wych gweld cymaint o aelodau yn cystadlu dros y penwythnos.

Llongyfarchiadau i'r aelodau a wnaeth ennill eu cystadlaethau, yn enwedig CFfI Ceredigion yn ennill y Adloniant Cymraeg ag i CFfI Maldwyn yn ennill y Adloniant Saesneg.

Llongyfarchiadau hefyd i bawb a wnaeth cystadlu yn cystadleaeth y Flwyddyn ag i Carys Thomas o CFfI Sir Gar am ennill Aelod Hyn y flwyddyn ac i Gemma Owen o CFfI Maldwyn am ennill Aelod Iau y Flwyddyn.
Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Ceredigion Gemma Owen Montgomery Carys Thomas