Gwledd o Adloniant


Gadewch i aelodau’r CFfI eich diddanu yn y Wledd o Adloniant blynyddol. Bydd y genre yn cylchdroi rhwng Drama, Pantomeim ac Adloniant bob blwyddyn, ac mae'n arddangos talent aelodau o bob cwr o Gymru, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

I lawer o actorion ac actoresau egin, mae hwn yn gyfle unigryw i berfformio ar lwyfan proffesiynol gyda’r cyfleusterau diweddaraf a chymorth gan reolwyr llwyfan profiadol.

Flwyddyn nesaf fydd flwyddyn y Pantomeim, gwnewch yn siwr dydych chi ddim yn colli allan ble byddwch yn gweld actorion ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu ar draws y penwythnos.

2018

Fydd y Gwledd Adloniant yn chael ei cynnal ar y 3ydd a 4ydd o Fawrth yn Rhyl.

2017

Cynhaliwyd y Gwledd Adloniant yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot. Roedd pawb wedi cael amser pleserus ac roedd o'n wych gweld cymaint o aelodau yn cystadlu dros y penwythnos.

Llongyfarchiadau i'r aelodau a wnaeth ennill eu cystadlaethau, yn enwedig CFfI Ceredigion yn ennill y Adloniant Cymraeg ag i CFfI Maldwyn yn ennill y Adloniant Saesneg.

Llongyfarchiadau hefyd i bawb a wnaeth cystadlu yn cystadleaeth y Flwyddyn ag i Carys Thomas o CFfI Sir Gar am ennill Aelod Hyn y flwyddyn ac i Gemma Owen o CFfI Maldwyn am ennill Aelod Iau y Flwyddyn.
Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Ceredigion Gemma Owen Montgomery Carys Thomas