Siarad Cyhoeddus

Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn gyfle i aelodau ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus mewn cystadlaethau megis dadlau, siarad ar ôl cinio a darllen.

2018

Cynhaliwyd Diwrnod Siarad Cyhoeddus ar Faes y Sioe Frenhinol Cymru ar dydd Sadwrn 24ain o Fawrth 2018.

Darllen Iau Cymraeg
Darllen Iau Saesneg
Testynau Dadl Adran Ganol Gymraeg
Testynau Dadl; Adran Hyn Saesneg
Testynau Dim on Munud Cymraeg
Testynau Dim on Munud Saesneg

2017

Enillwyr yr adran Gymraeg oedd CFfI Sir Gâr ac enillwyr yr adran Saesneg oedd CFfI Sir Benfro. Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth cymryd rhan.

Mae lluniau o'r diwrndo ewch draw i'r galeri.
Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Siarad Cyhoeddus 2017 9565 Siarad Cyhoeddus 2017 9572 Siarad Cyhoeddus 2017 9511 Siarad Cyhoeddus 2017 9490 Siarad Cyhoeddus 2017 9316