Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer nifer o aelodau’r CFfI. Mae'r rhaglen ar gyfer yr wythnos yn llawn cystadlaethau megis cneifio, dawnsio, barnu stoc a threfnu blodau.
Mae Canolfan CFfI Cymru yn ganolbwynt i fwrlwm o weithgareddau yn ystod yr wythnos gydag aelodau, cefnogwyr a'r cyhoedd yn dal cipolwg o’r cystadlu.

Yr wythnos hon hefyd yw un o'r achlysuron cymdeithasol mwyaf yng nghalendr y CFfI gyda dros 15,000 o bobl ifanc yn mynychu’r Pentref Ieuenctid sy'n cael ei drefnu gan CFfI Cymru.


2018

23ain - 26ain Gorffennaf 2018.

Y thema eleni fydd 'FYNY FRY'.2017

Wnaethom gael flwyddyn llwydduanis unwaith eto yn Sioe Frenhinol Cymru, gyda dros 1200 o aelodau wedi cymryd rhan mewn llawer o cystadlaethau o'r thema 'Chwaraeon'. Hoffai CFfI Cymru ddiolch i bawb a wnaeth helpu i greu'r digwyddiad. Llongyfarchiadau i CFfI Ceredigion am fod yn byddigil ar ol cystadlu dros y pedwar diwrnod.

Am lluniau o'r wythnos ewch draw i'r galeri.Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

ElenWilliams 2 (87 of 91) ElenWilliams 2 (113 of 142) ElenWilliams 2 (5 of 41) ElenWilliams 2 (8 of 21) ElenWilliams 2 (13 of 27) (3) ElenWilliams 2 (35 of 45)