Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer nifer o aelodau’r CFfI. Mae'r rhaglen ar gyfer yr wythnos yn llawn cystadlaethau megis cneifio, dawnsio, barnu stoc a threfnu blodau.
Mae Canolfan CFfI Cymru yn ganolbwynt i fwrlwm o weithgareddau yn ystod yr wythnos gydag aelodau, cefnogwyr a'r cyhoedd yn dal cipolwg o’r cystadlu.

Yr wythnos hon hefyd yw un o'r achlysuron cymdeithasol mwyaf yng nghalendr y CFfI gyda dros 15,000 o bobl ifanc yn mynychu’r Pentref Ieuenctid sy'n cael ei drefnu gan CFfI Cymru.


2017

24ain -27ain Gorffennaf 2017.

Y thema eleni fydd 'Chwaraeon.'

Rheolau CFfI Cymru

**Sylwer: efallai bydd rheolau yn wahanol ar lefel sir**

2016

Wnaethom gael flwyddyn llwydduanis unwaith eto yn Sioe Frenhinol Cymru, gyda dros 500 o aelodau wedi cymryd rhan mewn llawer o cystadlaethau o'r thema 'trwy'r degawdau'. Hoffai CFfI Cymru ddiolch i bawb a wnaeth helpu i greu'r digwyddiad. Llongyfarchiadau i CFfI Ceredigion am fod yn byddigil ar ol cystadlu dros y pedwar diwrnod.

Am lluniau o'r wythnos ewch draw i'r galeri.Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.
gyda diolch i'r canlynol