Diwrnod Chwaraeon

Cyfle i aelodau CFfI brofi eu ffitrwydd corfforol yn ystod Diwrnod Chwaraeon blynyddol CFfI Cymru. Mae'r cystadlaethau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac wedi cynnwys popeth o bêl-rwyd i rownderi.


2017

Bydd Diwrnod Chwaraeon yn cael ei gynnal ar y 25ain o Fehefin yn Aberystwyth.

Sports Day Advert 2017

Rheolau CFfI Cymru

**Sylwer: effallai y bydd rheolau yn wahanol ar lefel sir**


2016

Llynedd a gynhaliwyd ein Diwrnod Chwaraeon ar ddydd Sul 26ain o fis Mehefin yn Gampws Prifysgol Aberystwyth ac roedd yn llawn o aelodau brwdfrydig. Ddiolch i bawb a wnaeth helpu trefni'r digwyddiad yma eto eleni. Llongyfarchiadau i'r holl dimau buddugol a phob lwc i'r rhai sy'n mynd ymlaen i gynrychioli CFfI Cymru yn Ddiwrnod Chwaraeon FfCCFfI.

Mae lluniau o'r penwythnos ewch draw i'r galeri.

Am yr holl canlyniadau ewch draw i'r tualen canlyniadau.

Sports Day - 2016  Football Winners001 Sports Day - 2016  IMG_0018002 Sports Day - 2016  IMG_0035010 Sports Day - 2016  IMG_0039012 Sports Day - 2016  IMG_0055020 Sports Day - 2016  IMG_0040013