Genus ABS Colour logos - large

Genus ABS

Mae Bridio Genus yn rhan o ddarparwr blaen llaw’r byd o eneteg gwartheg gwasanaethau atgenhedlu, marchnata mewn mwy na 70 o wledydd ledled y byd. Ochr yn ochr â hyn maent yn cynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch porthiant, maeth a gofal a throed. Trwy’ rhaglen ymchwil a datblygu helaeth’, mae eu technoleg arloesol yn cael eu defnyddio i wneud y mwyaf o botensial ffermydd cig eidion a llaeth ledled y byd. Mae Bridio Genus yn rhan o ABS Globwl, yr isadran o Genus plc.

genusbreeding.co.uk