Aelodau CFfI yn Siarad Dros Gymru


CFfI Maesyfed (Ennillwyr y gystadleuaeth Dawnsio Neuadd)


Cadeirydd CFfI Sir Gâr (Ffederasiwn buddugol Iaith Gymraeg)


Cadeirydd CFfI Ceredigion (Ffederasiwn buddugol Iaith Saesneg)


Teithiodd dros 400 o aelodau’r CFfI i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn 23ain o Fawrth i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru.


Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Ceredigion yr adran Saesneg a Ffederasiwn Sir Gâr oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg. Daeth ein beirniad eleni o bob cwr o Gymru ac y gefndiroedd amrywiol yn cynnwys Beti George a Garry Owen o fyd y cyfryngau, Wyn Thomas pregethwr gyda’r undodiaid, Bronwen Morgan cyn arweinydd Cyngor Ceredigion a Kathryn Jones o fusnes Castell Howell.


Dywedodd Elen Williams, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Wedi wythnosau lu o ymarferion dwys, roedd hi’n wych gweld ffrwyth llafur yr holl aelodau yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod diwrnod brwd o gystadlu. Rhaid canmol yr holl gystadleuwyr gan fod ôl ymarfer yn amlwg yn eu perfformiadau ac maent yn amlwg yn deall y gamp o fedru siarad yn raenus yn gyhoeddus. Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i aelodau fagu hyder yn siarad yn gyhoeddus, ac mae hynny yn agor drysau at gyfleon gwych iddynt. Llongyfarchiadau i bawb.”


Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Saesneg:
Terfynol
1af – Ceredigion
2ail – Sir Benfro
3ydd – Sir Gar


Adran Ddarllen (14 ac iau)
1af – Maldwyn
2ail – Brycheiniog
3ydd – Sir Gar
Darllenwr gorau – Elin Lloyd Davies, Maldwyn


Adran Iau (16 ac iau) - Siarad Cyhoeddus
1af – Maesyfed
2ail – Ceredigion
3ydd – Sir Gar
Siaradwr gorau – Bryony Tilsley, Maldwyn


Adran Ganol (21 ac iau) – Seiat Holi
1af – Brycheiniog
2ail – Sir Benfro
3ydd – Ceredigion


Adran Hŷn (26 ac iau) – Siarad ar ôl cinio
1af – Ceredigion
2ail – Sir Benfro
3ydd –Morganwg
Perfformiad Unigol Gorau – Cennydd Jones, Ceredigion


Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Cymraeg:
Terfynol
1af – Sir Gâr
2ail – Sir Benfro
3ydd – Ceredigion


Adran Ddarllen (14 ac iau)
1af – Sir Gar
2ail – Sir Benfro
3ydd – Ceredigion
Darllenwr gorau – Fflur James, Sir Benfro


Adran Iau (16 ac iau)
1af – Sir Benfro
2il – Ceredigion
3ydd – Clwyd
Siaradwr gorau – Ffion Thomas, Sir Benfro
Adran Ganol (21 ac iau) – Seiat Holi
1af – Sir Gar
2ail – Brycheiniog
3ydd - Meirionydd
Siaradwr gorau – Elin Harvard, Brycheiniog


Adran Hŷn (26 ac iau) – Dadl
1af – Sir Gâr
2ail – Ceredigion
3rd – Eryri
Perfformiad Unigol Gorau – Owain Davies, Sir Gar


Cais am Swydd
1af –Ella Harries, Maesyfed
2ail – Angharad Thomas, Sir Gar
3ydd – William Hughes Ynys Mon


Dawnsio Neuadd
1af – Maesyfed
2il – Brycheiniog
3ydd – Maldwyn

Am fwy o wybodaeth a lluniau cysylltwch gyda swyddfa CFfI Cymru, 01982 553 502 information@yfc-wales.org.uk