Sgiliau CFfI ar eu gorau yn y Diwrnod Gwaith Maes25 Press Release 2017

Cynhaliwyd diwrnod Gwaith Maes llwyddiannus yn Maes Sioe Môn ar 29ain Ebrill, wedi ei westeio gan Ffederasiwn Ynys Môn.

Cafodd y digwyddiad ei noddi gan Alun Griffiths Contractor Ltd a chefnogodd nifer o fusnesau lleol y digwyddiad drwy roi benthyg eu stoc a’u peirianwaith ar gyfer cystadlaethau amrywiol. Yr oeddym yn ffodus iawn o gael cefnogaeth nifer o feirniaid a stiwardiaid a roddodd eu hamser i gynorthwyo gyda’r digwyddiad.

Trwy gydol y dydd bu pobl ifanc o ardaloedd ar draws Gymru yn cystadlu mewn cystadlaethau sydd â chysylltiadau agos gyda’r diwydiant amaethyddol a sgiliau gwledig. Cynhaliwyd nifer o gystadlaethau megis her ffensio (iau a hŷn) a barnu stoc. Roedd bron iawn i 500 o bobl yn bresennol yn ystod y dydd ac roedd y tywydd yn fendigedig.

Dywedodd Katie Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru; “Roedd y Diwrnod Gwaith Maes yn lwyddiannus iawn unwaith eto eleni. Dyma ddiwrnod sy’n bwysig iawn yn ein calendr gweithgareddau gan ei fod yn rhoi sgiliau oes i’n aelodau, ac yn rhoi llwyfan iddynt ddatblygu profiadau mewn sgiliau cefn gwlad allweddol megis ffensio a diogelwch gyda pheiriannau. Mae’n diolch yn fawr i Ffederasiwn Ynys Môn am westeio’r digwyddiad, a llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr."

Canlyniadau llawn

Codi Ffens Iau noddwyd gan ArcelorMittal
1af – Ceredigion (Rhodri Griffiths, Brychan Lewis, Dafydd Davies)
2ail – Maldwyn
3ydd– Sir Benfro

Codi Ffens Hŷn noddwyd gan ArcelorMittal
1af – Sir Benfro (Christopher Davies, Rhydian Williams, Daniel Phillips) (Tlws Brian Llewwlyn)
2ail – Maldwyn
3ydd – Ceredigion

Effeithlonrwydd a Diogelwch
1af – Sir Benfro (Caryl Bevan, Rhys Bevan, Berwyn Warlow, Alistair Lawrence) (Tlws Her Col. J.J. Davis)
2ail – Maesyfed
3ydd – Maldwyn
Unigolyn gorau yn y Cymorth Cyntaf: Caryl Bevan, Sir Benfro (Tarian Sir Lynne Thomas a Thlws Crisial)

Llwybr Natur Iau
1af – Ceredigion (Rhiannon Jones & Megan Herberts)
2ail – Sir Benfro
3ydd – Maesyfed

Stocmon Hŷn y Flwyddyn
1af – Sir Benfro (Georgie Radmore, Rhydian Bevan, Llinos Ford, Rhys Griffiths) (Tlws Elwyn Griffiths)
2ail – Ceredigion
3ydd – Gwent

Unigolyn Gorau
1af – Georgie Radmore, Sir Benfro (Tlws Castellor)
2ail – Rhys Cooke, Gwent
3ydd – Elizabeth Harries, Ceredigion

Stocmon Iau'r Flwyddyn
1af – Sir Gâr (Ifan Williams, Iwan Thomas, Aaron Hughes, Carys Jones) (Tlws Coffa Tom Evans)
2ail – Maesyfed
3ydd – Gwent

Unigolyn Gorau
1af – Dafydd Wyn Jones, Clwyd (Tarian Tracy Jones Shield)
2ail – Aaron Hughes, Sir Gâr
3ydd – Caitlin Jones, Ynys Môn

Arddangosfa Ciwb
1af – Sir Gâr
2ail – Ceredigion
=3ydd – Gwent
=3ydd – Ynys Môn

Ffederasiwn Gorau
1af – Sir Benfro
2ail – Ceredigion
3ydd – Maesyfed

Am wybodaeth bellach cysylltwch gyda CFfI Cymru ar 01982 553 502.