AELODAU CEREDIGION YN SERENNU!Cynhaliwyd cystadleuaeth Aelod y Flwyddyn CFfI Cymru ar ddydd Sul y 18fed o Fawrth, 2018 ble teithiwyd aelodau o bob cwr o gefn gwlad Cymru i Bort Talbot er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth fawreddog.

Ar ôl crin drafodaeth gan y panel o feirniaid; Mr Geraint Lloyd, Mrs Diana Davies a Mr Stephen James, dyfarnwyd teitl Aelod Hŷn y Flwyddyn i Cennydd Jones o CFfI Pontsian, Ceredigion.

Teimlai'r beirniaid fod dawn Cennydd i feddwl tu allan i'r bocs ac yn medru dod o hyd i syniadau ymarferol newydd ar gyfer dyfodol y ffederasiwn yn golygu ei fod yn serennu ymysg yr ymgeiswyr. Roedd y beirniaid hefyd yn teimlo fod yr holl gystadleuwyr yn angerddol iawn ynglŷn â'r sefydliad ac iddynt ymfalchïo eu bod yn llysgenhadon cryf iawn ar gyfer eu ffederasiynau sirol.

Dyfarnwyd teitl Aelod Iau'r Flwyddyn i Alaw Mair Jones o CFfI Felinfach, hefyd o Geredigion. Fe wnaeth Alaw argraff ar y tri beirniad; Mr Malcolm Thomas, Mrs Nia George a Miss Kate Miles, gyda'i chyflwyniad addysgiadol. Dangoswyd safon uchel o hyder a dealltwriaeth o waith y sefydliad yn ei chyfweliad. Nodwyd y beirniaid ei fod yn benderfyniad hynod o anodd i ddewis y teitl, gyda safon yr aelodau yn hynod o uchel eto eleni.Meddai Dewi Parry, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru: "Braf yw cael gweld enillwyr yr Aelod Iau a Hŷn o Geredigion. Unwaith eto, roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn ymysg yr aelodau a gymerwyd rhan, a ddylai’r holl aelodau ymfalchïo yn yr hyn meant wedi ei gyflawni. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r ddau aelod dros y 12 mis nesaf a'u croesawu i fod yn rhan o’r tîm swyddogion. "

Unwaith eto, noddwyd y gystadleuaeth gan JCP Solicitors ac rydym yn ddiolchgar iddynt am eu nawdd caredig i gefnogi'r ffederasiwn ac yn arbennig i Rory Hutchings a gynrychiolodd y cwmni wrth rannu’r gwobrau i’r enillwyr yn y seremoni wobrwyo.

Bydd y ddau aelod y Flwyddyn yn llysgenhadon ar gyfer CFfI Cymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod gan eu penodi fel un o swyddogion y sefydliad i gynorthwyo yn ystod digwyddiadau amrywiol.