AELODAU CFfI YN DATBLYGU EU SGILIAU AC YN PARATOI AR GYFER Y CYFNOD CNEIFIO
Selwyn Williams, Rheolwr Ymchwil a Datblygiad ar gyfer HeinigerAm yr ail flwyddyn yn olynol cynhaliwyd ein digwyddiad Cneifio Llewyrchus ar y cyd ag Allflex ar fferm Tŷ Nant, Tal-y-Bont. Daethpwyd dros 40 o aelodau ynghyd i drafod a datblygu eu sgiliau cneifio yng nghwmni Rheolwr Ymchwil a Datblygu Heiniger, Selwyn Williams.

Cafwyd cyflwyniad hynod o ddiddorol ac addysgiadol gan Selwyn. Gyda dros 40 mlynedd o brofiad ac arbenigedd mae Selwyn wedi teithio’r byd fel cneifiwr proffesiynol a nawr yn trosglwyddo ei arbenigedd i’r genhedlaeth nesaf o gneifwyr. Pwysleisiwyd Selwyn y pwysigrwydd o edrych ar ôl y corf yn ystod y cyfnod cneifio ynghyd a chadw diet iachus. Aeth ymlaen i drafod y dulliau cywir o ddefnyddio a thrin yr offer cneifio ynghyd ag arddangos sut i lifanu a minio cribau ar gyfer y perfformiad gorau posibl. Cyflwynwyd Selwyn rai o beiriannau mwyaf diweddaf Heiniger gan gynnwys y peiriannau cneifio, clipwyr, cribau a thorwyr yn ogystal â’r llifanydd.Dywedodd Dafydd Jones, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru; “Mae cneifio yn weithgaredd hynod o boblogaidd ymysg ein haelodau ac yn sgil hynod o werthfawr o fewn y diwydiant amaethyddol. Roedd y gweithdy yn un hynod o addysgiadol ac yn sicr wedi bod o fudd i aelodau o ran datblygu eu sgiliau cneifio ynghyd ag arddangos y dulliau o gynnal a chadw’r offer cneifio”.Hoffai CFfI Cymru ddiolch i Allflex am eu cefnogaeth wrth gyd drefnu a noddi’r digwyddiad a hefyd i Dunbia am ei nawdd caredig tuag at yr arlwyo. Nodir fod llyfryn wybodaeth gan Allflex a Heiniger ar gael i’r rheini sydd â diddordeb mewn gwella eu sgiliau cneifio ar gael o ganolfan CFfI Cymru ar 01982553502 neu information@yfc-wales.org.uk