Aelodau CFfI yn Siarad Dros GymruTeithiodd dros 500 o aelodau’r CFfI i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn 1af o Ebrill i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru.

Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Sir Benfro yr adran Saesneg a’r adran Gymraeg.

Dywedodd Dewi Parry, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Wedi wythnosau lu o ymarferion dwys, roedd hi’n wych gweld ffrwyth llafur yr holl aelodau yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod diwrnod brwd o gystadlu. Rhaid canmol yr holl gystadleuwyr gan fod ôl ymarfer yn amlwg yn eu perfformiadau. Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i aelodau fagu hyder yn siarad yn gyhoeddus, ac mae hynny yn agor drysau at gyfleon gwych iddynt. Llongyfarchiadau i bawb.”

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Saesneg:

Cyffredinol 1af – Sir Benfro 2ail – Brycheiniog 3ydd – Maesyfed

Adran Ddarllen (14 ac iau) 1af – Maesyfed 2ail – Brycheiniog 3ydd – Ceredigion Darllenwr gorau – William Lewis, Maesyfed

Adran Iau (16 ac iau) - Siarad Cyhoeddus 1af – Sir Benfro 2ail – Brycheiniog 3ydd – Maldwyn Unigolyn gorau – Nancy Twigg, Maldwyn

Adran Ganol (21 ac iau) – Seiat Holi 1af – Sir Benfro 2ail – Ceredigion 3ydd – Gwent

Dim ond Munud Saesneg (21 ac iau) 1af – Sir Benfro 2ail – Brycheiniog 3ydd – Maesyfed

Adran Hŷn (26 ac iau) – Dadl 1af – Sir Benfro 2ail – Maesyfed 3ydd – Ceredigion Unigol Gorau – Sam Kurtz, Sir Benfro

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Cymraeg:
Cyffredinol 1af – Sir Benfro 2ail – Clwyd 3ydd – Ceredigion

Adran Ddarllen (14 ac iau) 1af – Clwyd 2ail – Ceredigion 3ydd – Sir Gâr a Sir Benfro Darllenwr gorau – Owain Jones, Clwyd

Adran Iau (16 ac iau) 1af – Sir Gâr 2il – Sir Benfro 3ydd – Ceredigion Unigolyn gorau – Gryg Harries, Sir Benfro

Adran Ganol (21 ac iau) – Dadl 1af – Ceredigion 2ail – Sir Benfro 3ydd – Sir Gâr Unigolyn gorau – Meleri Morgan, Ceredigion

Dim ond Munud Adran Cymraeg (21 ac iau) 1af – Sir Benfro 2ail – Clwyd 3ydd – Maldwyn

Adran Hŷn (26 ac iau) – Seiat Holi 1af – Ceredigion 2ail – Sir Benfro 3ydd – Eryri Unigolyn Gorau – Endaf Griffiths, Ceredigion

Cais am Swydd 1af – Lois Wynne, Clwyd 2ail – Lowri Jones, Ceredigion 3ydd – Katie Court, Morgannwg a Grace Potter, Maldwyn

Dawnsio Disgo 1af – Brycheiniog 2ail – Maldwyn 3ydd –Morgannwg

Neidio Rhaff 1af – Sir Benfro 2ail – Maesyfed 3ydd – Gwent