CANLYNIADAU CFFI CYMRU O DDIWRNOD OLAF Y SIOE FRENHINOL CYMRU!


Heidiodd aelodau CFfI unwaith eto i’r Sioe Frenhinol ar gyfer diwrnod ola’r cystadlu. Gwelsom gystadlaethau Gwaith Coed, Gêm yr Oesoedd a Barnu Gwartheg Jersey.

Dywedodd Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru, Katie Davies; "Mae wedi bod yn wythnos wych o gystadlaethau gyda'r holl aelodau'n cystadlu i safon uchel ym mhob cystadlaethau. Roedd hi'n bleser gweld cymaint o aelodau yn cystadlu dros yr wythnos ac rydym yn edrych ymlaen i’r Sioe Frenhinol blwyddyn nesaf. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr, yn enwedig i Geredigion am ennill y tlws cyffredinol. " Dechreuodd cystadlu’r bore yn yr adran Goedwigaeth, gyda’r gystadleuaeth Gwaith Coed, roedd gofyn i’r aelodau i greu bwrdd picnic â lle ar gyfer cadair olwyn. Gwelsom safon uchel o gystadlu gan bob un o'r aelodau o fewn y ddwy awr a roddwyd iddynt i gwblhau'r dasg.

Nol yn Ganolfan CFfI Cymru wnaethom weld Gêm y Cenedlaethau, lle gofynnwyd yr aelodau iau i gwblhau tasg chwaraeon a chreu tŵr i ddal pêl tenis.

I orffen y cystadlaethau barnu stoc am eleni bu’r aelodau’n barnu Cobiau Cymreig Adran D yng Nghylch y gwartheg. Bu’r gystadleuaeth yn dilyn yr un strwythur â phob cystadleuaeth barnu arall, gyda’r aelodau yn trin a thrafod y ceffylau ac yna yn cyflwyno eu rhesymau. Diolch yn fawr iawn i’r gymdeithas am eu cefnogaeth gyda’r gystadleuaeth hon.

I gloi cystadlu’r CFfI yn y sioe am eleni, roedd y gystadleuaeth Ffensio. Un waith eto wnaeth y gystadleuaeth cael ei gynnal yn yr adran Goedwigaeth y sioe, lle aelodau godi ffens gan ddim ond defnyddio offer llaw yn unig.

Hoffwn ddiolch yn fawr i’n holl gystadleuwyr ac aelodau am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd wrth gystadlu a chynorthwyo yn y Sioe eleni. Hefyd, hoffwn ddiolch i’n holl noddwyr am ein cefnogaeth, ni fyddem yn gallu cynnal rhaglen mor amrywiol ar gyfer ein haelodau i fwynhau, dysgu a magu hyder drwy gydol yr wythnos.

RESULTS


TYNNU'R GELYN
DYNION
3rd Maldwyn
2nd Eryri
1st Sir Benfro

TYNNU'R GELYN
MERCHED
3rd Ceredigion
2nd Brycheiniog
1st Sir Benfro

TYNNU'R GELYN
ADRAN IAU
3rd Brycheiniog
2nd Gwent
1st Eryri

RYGBI 7 BOB OCHR
2nd Brycheiniog
1st Sir Gâr

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
DAN 16
3rd Ela McConochie, Ceredigion
2nd Carys Phillips, Sir Gâr
1st Lauren David, Morgannwg

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
DAN 18
=3rd Antonia Foster-Middleton, Sir Gâr
=3rd Ruth Lewis Morgannwg
2nd Annie Fairclough, Maesyfed
1st Ffion Williams, Ceredigion

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
DAN 21
3rd Caitlin Davies, Brycheiniog
2nd Non Gwenllian Williams, Ynys Môn
1st Eiry Williams, Ceredigion

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
DAN 26
3rd Aled Harper, Sir Benfro
2nd Catrin Hill, Morgannwg
1st Elizabeth Harries, Ceredigion

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
TÎM
3rd Ynys Môn
2nd Morgannwg
1st Ceredigion

BARNU COBIAU CYMREIG ADRAN D
RHESYMAU CYMRAEG (Tlysau Ffilmiau’r Nant)
DAN 16 –Elen Parry, Eryri
DAN 18 – Gethin Harper, Eryri
DAN 21 – Eiry Williams, Ceredigion
DAN 26 – Ela Fôn Williams, Eryri

SYLWEBAETH FYW
3rd Sir Gâr
2nd Maesyfed
1st Ceredigion

GWAITH COED
3rd Gwent
2nd Sir Benfro
1st Ceredigion

FENSIO
1st Sir Benfro

GÊM YR OESOEDD
=3rd Angharad Jones & Rebeca James, Ceredigion
=3rd Jodie Price & Georgia Lewis, Maesyfed
2nd Catrin Duff & Bethany Salisbury, Sir Gâr
1st Nia Morgan & Nia Havard, Brycheiniog

CYFASWM UCHAF O FARCIAU YN BARNU STOC
=3rd Morgannwg
=3rd Maesyfed
2nd Sir Gâr
1st Ceredigion

CYFANSWM UCHAF DROS 12 CYSTALEUAETH
=2nd Maesyfed
=2nd Sir Benfro
1st Ceredigion