CANLYNIADAU’R TRYDYDD DIWRNOD CFFI CYMRU O SIOE FRENHINOL CYMRU!


Roedd aelodau o glybiau ar draws Gymru yn cystadlu am y drydydd diwrnod mewn cystadlaethau di-ri. Gwelsom y rownd derfynol o rygbi heddiw a’r gystadleuaeth Tynnu Rhaff a oedd yn gystadleuol iawn.

Dywedodd Cadeirydd CFfI Cymru, Arwel Jones; “Mae’r paratoadau mae’r aelodau wedi ymgymryd ar gyfer yr wythnos yma yn gwneud imi deimlo yn falch o gael bod yn rhan o’r mudiad yma. Mae’n bleser gweld pob un aelod yn mwynhau gwisgo’i got wen ac yn cystadlu yma.”

Yn babell y CFfI dechreuodd y cystadlu bore heddiw gyda’r gystadleuaeth crefft, ble oedd gofyn i aelodau greu ‘Penwisg ar gyfer Ascot’ yn dilyn thema’r wythnos ‘Chwaraeon’. Gyda gwaith manwl yr aelodau yn y babell, synod aelodau o’r cyhoedd ar dalent eithriadol ein haelodau ifanc.

Diwrnod y Barnu Defaid oedd hi heddiw. Defaid Suffolk oedd y brid a gafwyd ei ddewis eleni ac rydym yn oll ddiolchgar i’r dangoswyr am wirfoddoli ei defaid am y gystadleuaeth eleni. Gweithiodd y 4 adran yn galed i benderfynu ei dewis a’i rhesymau i gyflwyno i’r Beirniaid.

Ar y llwyfan heddiw oedd y gystadleuaeth ‘Dyma dy Fywyd’, dilynodd y gystadleuaeth yma thema’r wythnos gydag aelodau yn gorfod llwyfannu rhaglen ‘Dyma dy Fywyd’ ar gyfer Cymro neu Gymraes enwog o’r byd chwaraeon. Yn dilyn y gystadleuaeth yma ar lwyfan CFfI Cymru oedd y ‘Brwydr Lip Sync’, gydag aelodau yn cael y cyfle i berfformio ar hanner amser yn ystod rownd derfynol ‘Superbowl’.

Am 11:45 oedd y gystadleuaeth Tynnu Rhaff ar gyfer marched a bechgyn, mae’n gystadleuaeth gyffrous a chystadleuol iawn ymysg y siroedd ac yn deni gynulleidfa fawr o amgylch y cylch gwartheg. I gloi'r cystadlu am heddiw bydd y tynnu rhaff Gymysg Iau eto yn y Cylch Gwartheg.

Ar ôl dau ddiwrnod o gemau cychwynnol rygbi, heddiw bydd y gêm derfynol yn cymryd lle yn Gylch y Gwartheg. Roedd hi’n gêm gyffroes gyda’r gynulleidfa yn ymuno wrth gefnogi o’r ochr.

CANLYNIADAU
BARNU DEFAID SUFFOLK
DAN 16
3rd Eleri Jarrold, Gwent
2nd Emma Morgan Page, Maldwyn
1st Bedwyr Siencyn, Ceredigion

BARNU DEFAID SUFFOLK
DAN 18
=3rd Hannah Bradbury, Sir Benfro
=3rd Thomas Swancott, Maesyfed
2nd Meg Jarrold, Gwent
1st Carys Vaughan, Maldwyn

BARNU DEFAID SUFFOLK
DAN 21
=3rd Caryl Howells, Sir Gâr
=3rd Andrew Watkins, Gwent
2nd William Gambold, Morgannwg
1st Gwion Williams, Meirionnydd

BARNU DEFAID SUFFOLK
DAN 26
=2nd Dewi Parry, Clwyd
=2nd Dewi Jenkins, Ceredigion
1st Rhian Lewis, Morgannwg

BARNU DEFAID SUFFOLK
TÎM
3rd Morgannwg
2nd Ceredigion
1st Gwent

BRWDYR LIP SYNC
=3rd Carmarthenshire
=3rd Brecknock
2nd Radnor
1st Ceredigion

DYMA DY FYWYD
3rd Sir Gâr
2nd Ceredigion
1st Maesyfed

CYSTADLEUAETH AELODAU – PENWISG I ASCOT
3rd Carrie Jones, Brycheiniog
2nd Sian George, Sir Benfro
1st Jenna Foulkes, Maldwyn

ENNILLWYR Y GYSTADLEUAETH AELODAU
3rd Brycheiniog
2nd Maesyfed
1st Sir Benfro