Cefnogwch CFfI Cymru i wireddu ein breuddwydWatkins Family

Mae cyfle unwaith mewn oes wedi cyrraedd dwylo Mudiad Ffermwyr Ifanc CFfI Cymru. Cyfle i berchnogi llawr isaf yr adeilad lle mae’r llawr cyntaf eisoes yn bencadlys yr elusen. Lleolwyd yr adeilad ar Faes y Sioe Frenhinol.

Ar ddechrau mis Rhagfyr, fe lansiwyd ymgyrch ‘Prynu Bric’ gan y Mudiad ac ers hynny mae aelodau a ffrindiau’r sefydliad wedi estyn ei dwylo i’w pocedi er mwy dangos ei gefnogaeth tuag at CFfI Cymru.

Dywed Arwel Jones, Cadeirydd CFfI Cymru “Rydym yn hynod o falch I cyhoeddi ein bod wedi codi dros hanner o’n targed sef £76,100. Hoffwn cymryd y cyfle yma I ddiolch I’n aelodau a’n cefnogwyr ar draws y wlad am y cefnogaeth ar haelioni”. Gyda llai na fis I fynd, rydym yn annog pawb sydd eisiau cefnogi’r ymgyrch I ymwled a wefan y sefydliad, www.cffi-cymru.org.uk

Nodiadau ychwanegol.
Am wybodaeth bellach 01982 553 502
Llun wedi ei atodi
Tair cenhedlaeth o’r teulu Watkins, CFfI Brycheiniog yn dangos ei chefnogaeth tuag at ymgyrch Prynu Bric CFfI Cymru.
Cefn Chwith i dde;
Dyfed Watkins, Jane Williams, Elfed Watkins, Teifi Williams, Janet Watkins and Aled Williams.