CFfI CYMRU MEWN PARTNERIAETH A BWRDD GWLAN PRYDAIN


Llun o’r chwith i’r dde – Nia George (CFfI Cymru), Gareth Jones, Sue Turley, Sian Thomas (CFfI Cymru).


Yn dilyn cyfarfod rhwng cynrychiolwyr o’r Bwrdd Gwlan Prydeinig a CFFI Cymru rydym yn falch o gyhoeddi cynnig arbennig I aelodau sydd a diddordeb mewn cneifo. Mae Gwlan Prydain yn cynnig gostyngiad o 50% ar gyrsiau hyfforddiant Sel Glas I aelodau CFFI Cymru. Mae’r cymhwyster yn hanfodol I unrhyw un sy’n bwriadu cystadlu yn y gystadleuaeth Cneifo a gynhelir gan CFFI Cymru fel rhan o ddigwyddiadau’r Sioe Frenhinol.


Y cynnig I aelodau CFFI Cymru yw cwrs deuddydd am £80 (+TAW), gostyngiad o dros 50 % o bris arferol y cwrs sylfaenol. I fanteisio ar y cwrs hwn rhaid eich bod yn aelod presenol o CFFI Cymru a heb fynychu’r cwrs yn flaenorol. Prif bwrpas y cynllyn fydd hyfforddi aelodau i safon sel glas a fydd yn eu galluogi I gystadlu yng Nghystadleuaeth Mudiad y Ffermwyr IFanc yn Sioe Frenhinol Cymru yn mis Gorfennaf. Trafodwyd hefyd datblygu’r gystadleuaeth trin gwlan a cytunodd I Bwrdd Gwlan I ddal ati gyda’i cefnogaeth ar gyfer y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol.


Yn ol rheolwr Cneifio Gwlan Prydain, Richard Schofield : “Mae’n cymeryd sawl blwyddyn i ddatblygu gallu, on dos ‘ych chi’n dechrau’r ffordd cywir mae’n gwneud bywyd dipyn yn haws. Mae’n anodd iawn dadwneud arferion drwg”
Mae’r Cwrs yn cynnwys :
• Cyflwyiniad i gneifio
• Iechyd a diogelwch offer
• Arddangosfa ac ymarferion
• Cefnogaeth hyfforddwr.


Bydd modd trefnu cyrsiau mewn ardal o’ch dewis yn unol a diddordeb.
Dion Hughes o CFFI Uwchaled, ffederasiwn Clwyd oedd pencampwr Cneifio NFYFC yn 2018. Yn dilyn ei lwyddiant yn Sioe Fawr Swydd Efrog dyweddodd Dion : “ Does byth gormod o brofiad gyda chi I ddysgu mwy am gneifio. Mi wnes I gwbwlhau fy hyfforddiant sel las yn ddwy ar bymtheg a gweithio I fyny I’r lefel nesaf. Un peth rwy’n ei ddifaru yw peidio gwneud digon o gyrsiau drwy Gwlan Prydeinig felly dwi’n mynd i wneud mwy er mwyn parhau i wella.”


Mae Gwlan Prydain hefyd yn cynnig cwrs trin gwlan ac amrywiaeth o gyrsiau eraill. Cysylltwch a Sue Turley neu Richard Schofield gan ddefnyddio’r wybodaeth isod am fwy o wybodaeth. Gallwch hefyd gysylltu a Canolfan CFFI Cymru.


I sicrhau lle hyfforddi: Dyddiad Cau ceisiadau yw 30ain o Fawrth 2019. Cysylltwch a Sue Turley ar 07807 166 226 neu Richard Schofiled ar 07966 291618. Bydd angen I chi roi enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif eich carden aelodaeth CFFI

Am fwy o wybodaeth neu luniau, cysylltwch â CFfI Cymru ar 01982 553502.