CFfI Cymru yn mynd i Faes y Siroedd UnedigMae pobl ifanc ledled Cymru yn prysur baratoi ar gyfer Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru sydd yn digwydd ar Ddydd Sadwrn, 21ain o Ebrill ar Faes y Siroedd Unedig, Caerfyrddin.

Cyfle gwych yw Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru i aelodau ddangos eu sgiliau amaethyddol drwy amrywiaeth o gystadlaethau, yn cynnwys; Barnu Stoc, Sgiliau Gweithdy a Chodi Ffens. Bydd cyfle hefyd i aelodau dan 16 oed i brofi eu sgiliau yn y byd amaethyddol, drwy gystadlu yn y Fferm Factor.

Bydd pob cystadleuaeth ar y diwrnod yn cael eu cynnig drwy’r iaith Gymraeg a’r Saesneg, ac mae croeso i ffrindiau a chefnogwyr o’r mudiad ddod i’r Maes i fwynhau’r diwrnod gyda’r Ffederasiwn.

Noddir y digwyddiad eleni gan 4 asiant NFU Mutual yn Sir Gaerfyrddin; Caerfyrddin, Llandeilo, Llanymddyfri a Sanclêr ac mae'r Ffederasiwn yn hynod ddiolchgar iddynt am eu cefnogaeth. Mae'r NFU Mutual yn cynnig amrywiaeth o bolisïau a chefnogaeth gan gynnwys yswiriant bywyd a gwasanaethau Ariannol a byddai'n croesawu cyfle i siarad â chi.Dywedodd Dewi Parry, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru: “Hoffwn ddiolch i Ffederasiwn Sir Gâr am gynnal Diwrnod Gwaith Maes 2018 ar Faes y Siroedd Unedig, ynghyd â’r tîm o wirfoddolwyr sydd yn paratoi am ddiwrnod prysur o gystadlu.”

Dechreua’r digwyddiad am 9:30yb. Bydd lluniaeth ar gael trwy gydol a diwrnod a estynnwn groeso cynnes i unrhyw un a fyddai’n hoffi cefnogi’r bobl ifanc a fydd yn cystadlu ar y diwrnod.