CFfI CYMRU YN LANSIO EU RHAGLEN ADDYGIADOL AMAETHYDDOL NEWYDD: CWESTFfERM

Yn ystod Gŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol ar y 19eg a'r 20fed o Fai, fe fydd CFfI Cymru yn lansio eu rhaglen addysg amaethyddol newydd; CWESTFfERM.Mae'r rhaglen wedi cael ei gynllunio i wella dealltwriaeth plant o'r diwydiant amaethyddol, gan roi pwyslais ar arddangos taith y bwyd o'r fferm i’r fforc wrth iddynt gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau rhyngweithiol.Mae rhai o’r gweithgareddau yn cynnwys ‘ O’r Giât i’r Plât ’, 'Blwyddyn ar y Fferm', 'Sialens o’r Fferm i’r Fforc’ a llawer mwy.Hoffai CFfI Cymru ddiolch i Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Mutual gyda'u nawdd hael ar gyfer adnoddau.Yn ychwanegol i lansiad CWESTFfERM fe fydd CAFC a ‘Cows on Tour’ yn ymuno â CWESTFfERM i gynnal Ardal y Tyddynwyr Bach yng Nghanolfan CFfI Cymru yn ystod yr ŵyl. Yn ogystal ag adnoddau newydd CWESTFfERM sydd ar gael, fe fydd y plant yn medru gweld arddangosfa cneifio defaid â llaw, dysgu sut i ofalu am ferlen fach, cymryd rhan mewn gweithdy garddio yn ogystal â llawer o weithgareddau eraill.