CYNHADLEDD CFfI CYMRU YN ARGYHOEDDI’N DDIWRNOD HYNOD O YSBRYDOLEDIG I’R AELODAU


Fe fydd CFfI Cymru ynghyd â CCF yn cynnal eu cynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn y 12fed o Ionawr 2019 ar Fferm Coleg Gelli Aur, Gelli Aur, Caerfyrddin.


Nawr yn ei bumed flwyddyn, mae'r gynhadledd yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf gael ei ysbrydoli a dod yn arloeswyr newid y diwydiant amaethyddiaeth.


Y thema ar gyfer y dydd yw 'Arloesedd – Effeithlonrwydd ar y Fferm' ac rydym yn gobeithio y bydd ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru a thros y ffin yn dod i wrando ar siaradwyr arolygu o'r diwydiant amaethyddol


Unwaith eto eleni mae gennym amrywiaeth o siaradwyr wedi cael eu trefnu ar gyfer y dydd, gan gynnwys: Neil Perkins, Dinas Island, Sir Benfro; Gareth Davies, Cadeirydd Nuffield Cymru; Jacob Anthony, Enillydd Ffermwr Ifanc y Flwyddyn y Farmers Weekly 2018; a Jonny a Duclie Crickmore, Enyllidd Gobw Aur Arloeswyr Llaeth y Flwyddyn y British Farming Awards 2018. Eleni, byddwn yn cynnal dwy sesiwn dorri; Taith Gerdded Fferm Gelli Aur a Sgwrs Prosiect Slyri gyda Huw Davies a John Owen o Gelli Aur a dewis anifeiliad byw gyda Wyn Williams a Mathew Brown o Dunbia.


Dywedodd Hefin Evans, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru;
"Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein siaradwyr gwadd o sectorau eang y diwydiant. Mae'r gynhadledd sy'n perthyn i'r genhedlaeth nesaf yn canolbwyntio ar ysbrydoli ffermwyr ifanc i fanteisio ar yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant a'u gwneud yn gyfleoedd. Rydym yn ddiolchgar iawn unwaith eto i CCF am eu cefnogaeth hael a'u hymrwymiad i'r genhedlaeth nesaf”. Hefin Evans, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru.


“Ma Clynderwen & Cardiganshire Farmers (C.C.F. Ltd) yn falch o noddi a bod yn rhan o Gynhadledd CFfI Cymru. Ein gobaith yw y bydd thema eleni "Arloesedd - Effeithlonrwydd ar y Fferm" yn darparu'r weledigaeth a'r cymhelliant i gynrychiolwyr weithio tuag at amaethyddiaeth gynaliadwy a phroffidiol, gan gynhyrchu cynhyrchion o safon i fodloni galw a arweinir gan gwsmeriaid”. David Evans Rheolwr Cyffredinol CCF.


Os hoffech chi fynychu’r gynhadledd cysylltwch a Catrin Price i gadarnhau. Ebost: Catrin.Price@yfc-wales.org.uk neu Ffôn: 01982 553502