CYNHADLEDD CFfI CYMRU YN ARGYHOEDDI’N DDIWRNOD HYNOD O YSBRYDOLEDIG I’R AELODAUFe fydd CFfI Cymru ynghyd â CCF yn cynnal eu cynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn y 13eg o Ionawr 2018 yng Nghanolfan yr Aelodau, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd.

Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn, mae'r gynhadledd yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf gael ei ysbrydoli a dod yn arloeswyr newid y diwydiant amaethyddiaeth.

Y thema ar gyfer y dydd yw 'Marchnata' ac fe fydd yn cael ei ystyried o bob agwedd o'r diwydiant, gan gynnwys y system gynhyrchu, masnachu, sut all ffermwyr ychwanegu gwerth ynghyd ag addasu i anghenion y farchnad newydd.

Dywedodd Dafydd Jones, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru; "Daeth y syniad am y thema yma i'r amlwg yn dilyn pryderon cynyddol ynglun â Brexit. Yn sicr, fe fydd misoedd a'r blynyddoedd nesaf sydd i ddod yn cael ei gweld fel un o’r heriau mwyaf i ni ei gweld o fewn diwydiant ac fel y genhedlaeth nesaf o amaethu mae angen i ni newid. Mae'r siaradwyr sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer y dydd yn ysbrydoledigac rwy’n annog pob aelod i fynychu er mwyn cael eu hysbrydoli a c iddyn nhw yn eu tro ddod yn arloeswyr y diwydiant.

Unwaith eto eleni mae gennym amrywiaeth o siaradwyr wedi cael eu trefnu ar gyfer y dydd, gan gynnwys: Gareth Jones, Rheolwr Fferm Ystad Rhug; Matt a Pippa Smith, Enillwyr gwobr Ffermwr Defaid y Flwyddyn 2017 y Farmers Weekly; Rob Cumine, Partner Busnes Natural Wagyu; Susie Stannard, Uwch Ddadansoddwr Tueddiadau Defnyddwyr, Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB), Mark Grant, Cyfarwyddwr Cyswllt, Levercliff a Michael Smith, Pelcomb Farm, Sir Benfro.