ESGIDIAU GRUB’S YN PARHAU I GEFNOGI CFfI CYMRU
O’r De i’r Chwith, Dafydd Jones, Is-Gadeirydd CFfI Cymru, Angharad Edwards, Is-Gadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol CFfI Cymru, Sioned Edwards, Cadeirydd Pwyllgor Digwyddiadau a Marchnata CFfI Cymru a Hefin Evans Is-Gadeirydd Pwyllgor CFfI Cymru
Yn ystod Gŵyl Wanwyn, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, roedd swyddogion CFfI Cymru yn ffodus iawn o fedru derbyn pâr o esgidiau diweddaraf Grub’s gan gynnwys eu esgidiau perfformiad a’i esgidiau chwaraeon.

Dywedodd Andrew Jones, gweithredwr ar ran Grubs, “Rydym fel cwmni’n falch iawn o’r bartneriaeth agos sydd wedi datblygu rhyngom â CFfI Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r mudiad yn parhau i fod yn rhan annatod o fywyd ieuenctid cefn gwlad Cymru, ynghyd a’r gymuned wledig ehangach. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda'r mudiad yn y dyfodol, wrth iddi barhau i ffynnu ar lefel lleol a chenedlaethol.”

Yn ychwanegol, mae Grub’s yn cynnig disgownt o 20% ar eu gwefan i holl aelodau CFfI Cymru wrth ddefnyddio’r cod ‘WYFC17’ yn y desg talu ynghyd a dynodi eich rhif aelodaeth yn y nodiadau. Gyda phob pryniant fe fydd canran o’r gwerthiant yn dychwelyd yn ôl i CFfI Cymru er mwyn cefnogi eu digwyddiadau a’i gweithgareddau.Er mwyn gweld esgidiau diweddaraf Grub’s, ewch draw i’r wefan ar www.grubswarehouse.com neu cysylltwch â 01204 567700 am ragor o wybodaeth.