LLWYDDIANT CHWARAEON CFfI CYMRUCynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yng Nghanolfan Hamdden Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Sul yr 24ain o Fehefin. Roedd y diwrnod yn gyfle i aelodau CFfI, o bob cwr o Gymru, ddod ynghyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon i wella ei sgiliau, ac wrth gwrs eu ffitrwydd cyffredinol!

Yn ystod y dydd, fe gystadlodd timoedd gyda dros 250 o aelodau yn cynrychioli Clybiau ledled Cymru mewn, Pêl-rwyd, Pêl-droed pump-bob-ochr, Hoci, Frisbee, Dodgeball a Rygbi ‘touch’ cymysg.Daeth Maesyfed i’r brig yn y gystadleuaeth Pêl-droed a Hoci, a Merched Meirionnydd wnaeth ennill y Bêl-rwyd. Ar ôl gystadleuaeth agos yn y Frisbee, Maldwyn wnaeth cipio'r wobr gyntaf gyda Ceredigion yn dod i’r brig yn y Dodgeball a Brycheiniog yn ennill y gystadleuaeth Rygbi ‘touch’ cymysg. Llongyfarchiadau i’r holl dimoedd a wnaeth cynrychioli ei Sir.

Dywedodd Dewi Parry, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru; "Roedd o’n bleser gweld cymaint o aelodau yn cystadlu ac yn mwynhau eu hunain yn y chwech gystadleuaeth eleni yn Aberystwyth ar ddydd Sul. Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth cymryd rhan ac yn enwedig i'r rhai a ddaeth i'r brig. Rydym yn dymuno pob lwc i'r timau a fydd yn cynrychioli Cymru yn y rowndiau terfynol Cenedlaethol y penwythnos nesaf. "

Canlyniadau llawn;
PÊL-DROED 1af – Maesyfed 2ail – Sir Gâr 3ydd - Clwyd
HOCI 1af – Maesyfed 2ail – Ceredigion 3ydd – Sir Benfro
PÊL RWYD 1af – Meirionnydd 2ail – Maldwyn 3ydd – Sir Gâr
FRISBEE 1af – Maldwyn 2ail – Sir Benfro 3ydd - Sir Gâr
DODGEBALL 1af – Ceredigion 2ail – Montgomery 3ydd - Sir Gâr
RYGBI CYMYSG 1af – Brycheiniog 2ail – Sir Benfro 3ydd - Ceredigion