LLWYDDIANT Y WLEDD ADLONIANT

PR 20


Dros y penwythnos cyntaf Mawrth, tyrrodd cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru i theatr y Dwysoges Frenhinol ym Mhort Talbot ar gyfer Gwledd o Adloniant CFfI Cymru. Blwyddyn y adloniant oedd hi eleni, a chafwyd llu o berfformiadau gwahanol yn ystod y deuddydd.

Ar ddydd Sadwrn y 4ydd, cafwyd y gystadleuaeth adloniant iaith Cymraeg, gyda 6 clwb yn cystadlu am deitl y Perfformiad Orau.

Penderfynodd y beirniad, Mr Iwan John, mai CFfI Talybont, Ceredigion oedd yn haeddu’r wobr gyntaf, gyda’i perfformiad o ‘Cynulleidfa gyda 2’, a nododd fod y perfformaid yn un slic ac yn llawn hwyl a sbri. Yn ail, roedd CFfI Dyffryn Cothi, Sir Gâr, gyda CFfI Llysyfran, Sir Benfro yn ennill y drydedd wobr.

Enillydd yr actor gorau oedd Dewi Jenkins, Talybont, am ei berfformiad fel Dai Jones Llanilar yn y ei perfformaiad ‘Cynulleidfa gyda 2’ , gyda Kathryn Watkins, Llanfair Caereinion, yn ennill yr actores orau am ei pherfformiad yn ‘Cogian Llanfair ar daith....’ Enillwyr Tlws Paul Elkinson am y cynhyrchiad technegol gorau oedd CFfI Llanfair Caereinion, Maldwyn.

Ar ddydd Sul y 5ed, cafwyd y perfformiadau adloniant Saesneg, gydag 7 clwb yn cystadlu. Y beirniad oedd Mrs Sue Doherty, un o feirniaid GODA, ac nododd ei fod hi’n gystadleuaeth agos iawn. Cipiodd CFfI Llanfyllin, Maldwyn y wobr gyntaf, am eu perfformiad o “Forever Mine”. Yn ail agos roedd CFfI Maendy, Morgannwf, gyda’r pherfformaid o “Ocean Commotion”. Yn ennill y drydedd wobr oedd CFfI Abergwaun, Sir Benfro.

Enillydd yr actor gorau oedd Charles George, Abergwaun, am ei berfformiad yn “The Bank”, gydag Esme Freeman, CFfI Maendy, yn ennill yr actores orau am ei perfformaid yn “Ocean Commotion”. Enillwyr Tlws Paul Elkinson am y cynhyrchiad technegol gorau oedd CFfI Penybont, Maesyfed.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Aelod y Flwyddyn CFfI Cymru ar y dydd Sadwrn, gyda dau banel yn cyfweld 12 aelod yr un ar gyfer y teitl. Noddwyd y gystadleuaeth gan Gyfreithwyr JCP, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth barhaol. Ennillydd Aelod Hŷn y Flwyddyn oedd Carys Thomas, CFfI Cwmann, Sir Gâr, ac enillydd yr Aelod Iau oedd Gemma Owen, CFfI Aberhafesp, Maldwyn. Edrychwn ymlaen yn arw at gydweithio gyda’r ddau aelod brwdfrydig dros y flwyddyn i ddod.

Dymunwn ddiolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid, stiwardiaid a swyddogion a roddodd o’u hamser prin i’n cynorthwyo yn ystod y penwythnos. Diolch yn fawr iawn i Theatr Dywysoges Frenhinol am ein gwesteio. Diolch hefyd i gyfreithwyr JCP am noddi cystadleuaeth aelod y flwyddyn.

Llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr am benwythnos i’w chofio.