AELODAU CFFI YN SIARAD DROS GYMRUSiarad Cyhoeddus

Teithiodd dros 400 o aelodau’r CFfI i Faes y Sioe Frenhinol ar Ddydd Sadwrn 1af o Ebrill i gymryd rhan mewn gŵyl Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru.

Mynychodd aelodau o bob cwr o Gymru y diwrnod er mwyn cystadlu yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg a Saesneg y mudiad, ac fel arfer yr oedd y gystadleuaeth yn agos ym mhob adran. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu enillodd Ffederasiwn Sir Benfro yr adran Saesneg a Ffederasiwn Sir Gâr oedd gyntaf yn yr adran Gymraeg.

Dywedodd Laura Elliott, Cadeirydd Cystadlaethau CFfI Cymru “Wedi wythnosau lu o ymarferion dwys, roedd hi’n wych gweld ffrwyth llafur yr holl aelodau yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod diwrnod brwd o gystadlu. Rhaid canmol yr holl gystadleuwyr gan fod ôl ymarfer yn amlwg yn eu perfformiadau. Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i aelodau fagu hyder yn siarad yn gyhoeddus, ac mae hynny yn agor drysau at gyfleon gwych iddynt. Llongyfarchiadau i bawb.”

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Saesneg:

Cyffredinol
1af – Sir Benfro
2ail – Gwent
3ydd – Ceredigion

Adran Ddarllen (14 ac iau)
1af – Sir Benfro
2ail – Sir Gâr
3ydd – Brycheiniog
Darllenwr gorau – Ffion Thomas, Sir Benfro

Adran Iau (16 ac iau) - Siarad Cyhoeddus
1af – Sir Benfro
2ail – Gwent
3ydd – Morgannwg
Siaradwr gorau – Gemma Price, Maesyfed

Adran Ganol (21 ac iau) – Seiat Holi
1af – Sir Benfro
2ail – Gwent
3ydd – Ceredigion

Adran Hŷn (26 ac iau) – Siarad ar ôl cinio
1af – Sir Benfro
2ail – Ceredigion
3ydd – Morgannwg
Perfformiad Unigol Gorau – Cennydd Jones, Ceredigion

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus Cymraeg:

Cyffredinol
1af – Sir Gâr
2ail – Sir Benfro
3ydd – Ceredigion

Adran Ddarllen (14 ac iau)
1af – Clwyd
2ail – Sir Benfro
3ydd – Ceredigion a Ynys Môn
Darllenwr gorau – Fflur Evans, Clwyd

Adran Iau (16 ac iau)
1af – Sir Gâr
2il – Meirionnydd
3ydd – Sir Benfro
Siaradwr gorau – Dafydd Ellis, Meirionnydd

Adran Ganol (21 ac iau) – Seiat Holi
1af – Ceredigion
2ail – Sir Gâr a Sir Benfro
Siaradwr gorau – Eifion Jones, Maldwyn

Adran Hŷn (26 ac iau) – Dadl
1af – Sir Gâr
2ail – Ceredigion
3rd – Sir Benfro
Perfformiad Unigol Gorau – Cennydd Jones, Ceredigion

Seiat Sillafu Adran Cymraeg
1af – Alwen Morris, Ceredigion
2ail – Nico Clwyd, Clwyd
3ydd – Gerwyn Willimas, Meirionnydd a Hanna Eiddon Lewis, Maldwyn

Seiat Sillafu Adran Saesneg
1af – Rebecca Mason, Morgannwg
2ail – Nia Lloyd, Sir Benfro
3ydd – Lucy Thomas, Brycheiniog a Ross Isacc, Maldwyn

Cais am Swydd
1af – Eiry Williams, Ceredigion
2ail – Sulwen Richards, Sir Gâr a Katie Bugler, Morgannwg

Codi Hwyl
1af – Maesyfed
2ail – Brycheiniog
3ydd – Gwent

Dawns Stryd
1af – Maldwyn
2il – Brycheiniog
3ydd – Sir Benfro

Am fwy o wybodaeth a lluniau cysylltwch gyda swyddfa CFfI Cymru, 01982 553 502 information@yfc-wales.org.uk