TREFNIADAU NEWYDD AR GYFER GWLEDD ADLONIANT CFfI CYMRU

Hoffai CFfI Cymru ymestyn eu hymddiheuriadau gan na chynhaliwyd penwythnos y Wledd Adloniant yn Theatr y Pafiliwn, Rhyl ar y 3ydd a'r 4ydd o Fawrth 2018 yn dilyn y tywydd garw.

Hoffai CFfI Cymru gadarnhau’r trefniadau newydd gan gynnwys y dyddiadau ar lleoliadau ar gyfer y cystadlaethau;

Cystadleuaeth Pantomeim Saesneg ar Ddydd Sul 18fed o Fawrth, 2018 yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot.

Cystadlaethau Aelod Iau a Hŷn y Flwyddyn ar Ddydd Sul 18fed o Fawrth 2018 hefyd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot.

Cystadleuaeth Pantomeim Cymraeg ar Ddydd Sul 15fed o Ebrill, 2018 yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Nodwch fod y drefn ar gyfer y gystadleuaeth Pantomeim Cymraeg wedi cael ei ddiweddaru i gydfynd â’r lleoliad newydd.

Mae’r Gwledd Adloniant yn un o uchafbwyntiau yn calendr CFfI Cymru ac fe fydd yn sioe wych o dalentau’r CFfI.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r trefniadau uchod, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi yng Nghanolfan CFfI Cymru.