Y CFfI YN ARWAIN Y FFORDD O RAN DIOGELWCH PEIRIANNAU FFERM


Derbyniodd Eifion Jones, aelod o'r glwb CFfI Dyffryn Banw, Maldwyn gwobr o £1,000 ar ddydd Mawrth 25ain Gorffennaf yn ystod y Sioe Frenhinol Cymru fel enillydd bwrsari amaethyddol CFfI Cymru 2017.

Mae’r wobr yn ceisio cefnogi pobl ifanc sydd eisiau sicrhau dyfodol i’w hunain mewn amaethyddiaeth. Penderfynodd panel o feirniaid, mai enillydd haeddiannol y wobr eleni oedd Eifion a dangosodd sgiliau entrepreneuriaid eithriadol o dda. Fe ddechreuodd Eifion y busnes wrth drwsio a creu offer amaethyddol ar gyfer y fferm. Gwelodd Eifion fod yna ddiddordeb mawr yn ei gynnyrch, ac aeth ymlaen i sefydlu busnes ei hun gan ddylunio a gwneud pob math o offer amaethyddol ochr yn ochr â contractio torri gwrychoedd a ffensio.

**Eifion**

Dywedodd Dafydd Jones, ar ran CFfI Cymru; "Rydym yn falch iawn gyda niferoedd a safon uchel y ceisiadau eleni. Roedd llawer o ymgeiswyr yn haeddiannol o’r wobr, ond fe ddangosodd yr enillydd, Eifion Jones sgiliau entrepreneuriaid eithriadol ac roedd ganddo syniad clir ynglŷn â sut i ddatblygu ei fusnes. Yr wyf yn hyderus iawn y bydd busnes y Eifion, gyda’i gwmni ‘Easy Fencer’ yn enghraifft llwyddiannus a phroffidiol i ffermwyr ifanc eraill sy'n dymuno'n dymuniad i ddilyn y llwybr hon yn y dyfodol, pob lwc iddo â'i fusnes."