Y Pentref Ieuenctid yn hapus i weithio gyda Phrifysgol Harper Adams
Swyddogion CFfI Cymru a staff Prifysgol Harper Adams yn neidio’n hapus am gefnogaeth barhaol y Pentref Ieuenctid.Mae’n bleser gan Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) i gyhoeddi prif noddwyr y Pentref Ieuenctid eleni fydd Prifysgol Harper Adams am y 7fed flwyddyn yn olynnol.

Bydd y Pentref Ieuenctid, sy’n un o wyliau fwyaf canolbarth Cymru, yn croesawu tua 4,000 o wersyllwyr i’r digwyddiad eleni a dros 12,000 o bobl ifanc i’r Maes Adloniant. Y mae’r cefnogaeth barhaol a’r nawdd gan Harper Adams yn rhan anhepgor o’r rheswm y mae’r Pentref Ieuenctid wedi tyfu dros y flynyddoedd diwethaf.

Dywed Nia Lloyd, Cyfarwyddwr CFfI Cymru, “Rydym yn falch i barhau ein partneriaeth gyda Phrifysol Harper Adams. Eleni, fydd y prifysgol yn fwy blaenllaw fyth yn y digwyddiad gyda cherflun hyrwyddo newydd a fydd yn denu ymwelwyr yn bendant.”

Bydd Cae Cwrt hefyd yn dychwelyd i’r Pentref yn 2018. Cafodd y safle yma ei gyflwyno llynedd i’r Pentref ac mae ar gael i wersyllwyr dros 21 yn unig.

Yn ogystal i gefnogaeth Harper Adams, y mae CFfI Cymru yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i www.yfc-wales.org.uk