POBL IFANC YN PARATOI AR GYFER GŴYL SIARAD CYHOEDDUS


Mae aelodau ifanc ledled y Wlad yn brysur yn paratoi ar gyfer Diwrnod Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru ar Ddydd Sadwrn y 23ain o Fawrth, a gynhelir ar Faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd.


Mae’r Diwrnod Siarad Cyhoeddus yn gyfle i aelodau ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus mewn cystadlaethau megis Seiat Holi, Dadl a Darllen Iau. Mae cystadlaethau eraill yn ogystal i aelodau cystadlu ynddynt, gan gynnwys gwneud cais am swydd sy'n helpu i ddatblygu sgiliau cyfweld pobl ifanc, ynghyd â'r gystadleuaeth i ddiddanu pawb tra’n aros am y canlyniadau sef Dawnsio Neuadd.


Bydd pob cystadleuaeth ar y diwrnod yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.


Ychwanegodd Elen Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cystadlaethau CFfI Cymru: "Mae llawer o waith caled wedi mynd mewn i hyfforddi pobl ifanc o bob cornel o Gymru gyfan i’r rownd derfynol o Siarad Cyhoeddus. Fel mudiad rydym yn hynod ddiolchgar i'r holl wirfoddolwyr sy’n treulio oriau yn gweithio gyda’r aelodau i sicrhau for yr Ŵyl unwaith eto yn dangos safon uchel iawn, gan ddarparu sgiliau bywyd gwerthfawr i bawb sy'n cymryd rhan.”


Bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y dydd gan ‘Blas Brycheiniog’ sydd yn cael ei ddarparu gan aelodau a ffrindiau o CFfI Brycheiniog.


Mae'r Ŵyl yn dechrau o ddifrif am 9.00yb gyda chanlyniadau ar ôl cinio os byddant yn barod a'r gweddill i ddod ar ddiwedd y dydd am 6.00yh. Mae croeso cynnes i bawb sydd am gefnogi'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda swyddfa CFfI Cymru, 01982 553 502.