RHAGLEN FENTER WLEDIG NEWYDD CFfI CYMRU YN AGOR Y DRWS I ENTREPRENEURIAID IFANCBusiness Of The Year

Mae partneriaeth newydd wedi cael ei sefydlu rhwng CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru, gan arwain at ddatblygu rhaglen fusnes newydd. Lansiwyd Rhaglen Menter Wledig CFfI Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru.

Yn debyg i wobr busnes y flwyddyn flaenorol, mae aelodau CFfI Cymru ac aelodau cysylltiol hyd at 30 oed yn medru arddangos eu sgiliau busnes gyda gwobr busnes y flwyddyn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y 13eg o Dachwedd. Cyhoeddir yr enillwyr a’r gwobrau yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017.

Yn ogystal â'r wobr, mae'r rhaglen yn cynnig cefnogaeth i aelodau gyda; gweithdai i ddatblygu sgiliau busnes allweddol, cyfle i ddatblygu sgiliau busnes mewn bŵt camp busnes, sesiynau un i un gyda chynghorwyr Syniadau Mawr Cymru a'r gallu i rwydweithio ag entrepreneuriaid ifanc a Modelau Rôl busnes i ddysgu beth mae'n ei olygu i redeg busnes, oll wedi eu darparu gan Syniadau Mawr Cymru.

Nododd Dafydd Jones, Is-gadeirydd CFfI Cymru;
“Rwy'n hynod o falch o fedru cyhoeddi'r bartneriaeth newydd, gyffrous hon gyda Syniadau Mawr Cymru, mae'r gefnogaeth a gynigir ganddynt ymhlith y gorau ac mae ein gwobr busnes wedi cael bywyd newydd. Mae hwn yn gyfle gwych i'n haelodau, nid yn unig i ddilyn trywydd eu syniadau busnes ond i dderbyn y gefnogaeth gorau posib i sicrhau bod eu menter newydd yn broffidiol. "

Dywedodd David Bannister, Syniadau Mawr Cymru;
"Mae Syniadau Mawr Cymru yn falch o fedru gweithio gyda CFfI Cymru i gefnogi ei Rhaglen Fenter Wledig. Mae hwn yn gyfle gwych a chyffrous i ni weithio mewn partneriaeth, gan barhau i gefnogi pobl ifanc ar eu trywydd i sefydlu a thyfu eu busnes eu hunain. Cynigir gweithdai i archwilio ac ysbrydoli i annog aelodau i ddechrau eu busnes eu hunain, cyfle i fynychu bŵt camp busnes i ddysgu am yr elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes a sut i oresgyn rhwystrau. Bydd pob cyfranogwr hefyd yn derbyn sesiynau cynghori proffesiynol i'w cynghori. "