Beth ywr pentref ieuenctid

Y Maes gwersylla a safle adloniant orau oll ar gyfer pobl ifanc yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.

Yn cael ei gynnal am yr 28ain mlynedd yn olynol ac yn croesawai'r digwyddiad i bobl ifanc o bob cwr o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt i'r safle. 

Gwnewch yn siwr eich bod yn dod i'r parti mwyaf yng nghalon Cymru!