Mwy

Eisiau gwybod mwy am y Pentref Ieuenctid? Does dim angen edrych ymhellach!

Beth yw eich Telerau ac Amodau?

Cliciwch ar y ddolen am gopi o’r telerau ac amodau.

Pryd mae tocynnau yn mynd ar werth?

Mae tocynnau ar werth yn Dechrau Mis Mawrth!

Pryd mae'r Pentref Ieuenctid yn agor a cau?

Mae’r pentref ar agor o hanner dydd ar ddydd Sadwrn 21 o Orffennaf ac mae’n cau am 5yh, dydd Iau 26 Gorffennaf.

Mae’r safle Adloniant ar agor dros bedwar noson (Nos Sul i nos Fercher) rhwng 9yh a 2am.

A ydych yn caniatáu campervans neu lorïau ceffylau?

Na, yn anffodus nid ydym yn caniatáu campervans neu lorïau ceffylau ar ein safle.

Beth yw'r cyfyngiadau oedran ar gyfer y Pentref Ieuenctid?

Gwersylla
I archebu plot ar gyfer pabell neu garafán bydd angen i chi fod yn 18 mlwydd oed neu hŷn.

Safle Adloniant
Er mwyn medru cael mynediad i’r safle adloniant bydd angen i chi fod yn 16 neu hŷn, erbyn dyddiad y digwyddiad. Bydd Her 25 yn weithredol a bydd gofyn i chi gyflwyno ID.

Pa ID ydych yn derbyn?

Pasbort, trwydded yrru, Validate UK neu Gerdyn Citizen. Ni fydd unrhyw llungopïau yn cael eu derbyn.Gobeithio mai un cwestiwn sydd ar ôl i’w ofyn - sut i archebu?!

Cliciwch yma!