Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru
Swyddog Gweithrediadau – (Cystadlaethau a Rhyngwladol)

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) yw un o’r sefydliadau gwaith ieuenctid gwledig dwyieithog mwyaf sy’n gweithredu yng Nghymru.   Mae’r sefydliad yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol ei aelodau trwy gyfrwng ei gystadlaethau, gwaith ieuenctid, a’i raglenni rhyngwladol a materion gwledig.  

Rydym ni’n sefydliad democrataidd sydd ag ychydig yn llai na 6,000 o aelodau, ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc sydd rhwng 10 a 26 mlwydd oed.

Mae CFfI Cymru yn dymuno penodi swyddog profiadol sydd â’r sgiliau i ddatblygu a chyflawni rhaglenni cystadlaethau a rhyngwladol y sefydliad.

Byddwch chi’n gyfrifol am ddatblygu a chyflawni rhaglenni gwaith cystadlaethau a rhyngwladol y sefydliad, yn unol â gwaith Llywodraeth Cymru a dymuniadau Ffederasiwn.

Byddwch yn drefnus iawn ac wedi’ch cymell i weithio gyda phobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru.

Byddwch yn gallu rheoli blaenoriaethau newidiol sefydliad aelodaeth, a byddwch yn hyblyg ac yn meddu ar agwedd Gallaf egnïol.

Bydd gennych chi sgiliau ysgrifennu rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd gennych chi ddiddordeb mewn cymunedau gwledig a phobl ifanc sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hynny.

Byddwch yn gallu defnyddio systemau TG yn fedrus ac yn greadigol.

Byddwch yn un o wynebau cyhoeddus y sefydliad, a bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr eithriadol o dda sydd â sgiliau rhyngbersonol gwych trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Fel sefydliad gwaith ieuenctid, mae CFfI Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu plant phobl ifanc. Dilynir Gweithdrefnau Penodi Diogel yn achos pob swydd, a gall hynny gynnwys gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae gweithio i’r CFfI yn golygu y bydd yn ofynnol i chi deithio’n aml a chwrdd â phobl o bob cefndir. Gallai fod yn ofynnol i chi weithio ar rai penwythnosau ac ati, ond mae gennym ni bolisi gweithio hyblyg, a gallai hynny olygu y gallech chi weithio gartref ar brydiau, neu beidio gweithio ar adeg benodol yn ystod yr wythnos. Byddai hynny’n dibynnu ar gytundeb ymlaen llaw ac adnoddau ac ati.

Mae gweithio i’r CFfI yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc Cefn Gwlad Cymru, ac rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR:
Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ynghyd â llythyr neu e-bost eglurhaol.   Dyddiad cau derbyn y ceisiadau yw dydd Llun 8 Hydref 2018, am hanner dydd.

Anfonwch y cais at:

Nia Lloyd (Preifat a Chyfrinachol)
Cyfarwyddwr
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3NJ

Nia.lloyd@yfc-wales.org.uk

Cefnogir y swydd gan:
Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru
Swyddog Gweithrediadau – Materion Gwledig a Gwaith Ieuenctid

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) yw un o’r sefydliadau gwaith ieuenctid gwledig dwyieithog mwyaf sy’n gweithredu yng Nghymru.   Mae’r sefydliad yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol ei aelodau trwy gyfrwng ei gystadlaethau, gwaith ieuenctid, a’i raglenni rhyngwladol a materion gwledig.  

Rydym ni’n sefydliad democrataidd sydd ag ychydig yn llai na 6,000 o aelodau, ac rydym yn gweithio gyda phobl ifanc sydd rhwng 10 a 26 mlwydd oed.

Mae CFfI Cymru yn dymuno penodi swyddog profiadol sydd â’r sgiliau i ddatblygu a chyflawni rhaglenni materion gwledig a gwaith ieuenctid y sefydliad.

Byddwch chi’n gyfrifol am ddatblygu a chyflawni rhaglenni gwaith materion gwledig a gwaith ieuenctid y sefydliad, yn unol â gwaith Llywodraeth Cymru a dymuniadau Ffederasiwn.

Byddwch yn drefnus iawn ac wedi’ch cymell i weithio gyda phobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru.

Byddwch yn gallu rheoli blaenoriaethau newidiol sefydliad aelodaeth, a byddwch yn hyblyg ac yn meddu ar agwedd Gallaf egnïol.

Bydd gennych chi sgiliau ysgrifennu rhagorol.

Bydd gennych chi ddiddordeb mewn cymunedau gwledig a phobl ifanc sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hynny.

Byddwch yn gallu defnyddio systemau TG yn fedrus ac yn greadigol.

Byddwch yn un o wynebau cyhoeddus y sefydliad, a bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr eithriadol o dda sydd â sgiliau rhyngbersonol gwych.

Fel sefydliad gwaith ieuenctid, mae CFfI Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu plant phobl ifanc. Dilynir Gweithdrefnau Penodi Diogel yn achos pob swydd, a gall hynny gynnwys gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae gweithio i’r CFfI yn golygu y bydd yn ofynnol i chi deithio’n aml a chwrdd â phobl o bob cefndir. Gallai fod yn ofynnol i chi weithio ar rai penwythnosau ac ati, ond mae gennym ni bolisi gweithio hyblyg, a gallai hynny olygu y gallech chi weithio gartref ar brydiau, neu beidio gweithio ar adeg benodol yn ystod yr wythnos. Byddai hynny’n dibynnu ar gytundeb ymlaen llaw ac adnoddau ac ati.

Mae gweithio i’r CFfI yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc Cefn Gwlad Cymru, ac rydym ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR:
Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ynghyd â llythyr neu e-bost eglurhaol.   Dyddiad cau derbyn y ceisiadau yw dydd Llun 8 Hydref 2018, am hanner dydd.

Anfonwch y cais at:

Nia Lloyd (Preifat a Chyfrinachol)
Cyfarwyddwr
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3NJ

Nia.lloyd@yfc-wales.org.uk

Cefnogir y swydd gan: