NFU Cymru Small

NFU Cymru

Mae NFU Cymru yn cynrychioli ffermwyr, rheolwyr a partneriaid yn fusnesau amaethyddol gan gynnwys y rheini gyda diddordeb mewn ffermio a'r cefn gwlad. Mae aelodaeth o NFU Cymru yn gwbl wirfoddol ac mae'r Undeb yn hunan ariannu.

Mae’r sefydliad yn cael ei redeg gan dîm o staff yng nghanolbarth Cymru; yn ychwanegol mae’r Undeb wedi ei seilio o gwmpas 11 o siroedd a 47 o grwpiau lleol sy'n cynrychioli rhwng 4-8 o blwyfi. Mae Ysgrifenyddion Grwp NFU Cymru ac NFU Mutual yn gyfrifol am y gwasanaeth a gynigir i aelodau lleol o fewn pob sir. Cyngor Cymru yw'r corff llywodraethol. Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn chwarterol ac yn cael ei arwain gan y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd

nfu-cymru.org.uk